22 Sep 2016

​Koncentration - et af de redskaber mystikeren må mestre

Rosenkors-Ordenen lærer sine studerende om syv basale teknikker, som mystikeren må kunne bruge for at få kontakt med den kosmiske bevidsthed, sin indre mester, sjælspersonligheden eller det guddommelige. Det er med det formål, Rosenkors-Ordenen underviser sine studerende i de universelle love og principper. For at få det fulde udbytte af studierne må de studerende lære at mestre følgende 7 redskaber: affirmation, bøn, intuition, koncentration, kontemplation, meditation, visualisering.

Det bringer os ind til kernen for denne artikel: koncentration er nøgleredskabet for at kunne udvikle de 6 andre redskaber. Nu tænker du sikkert: Hvad har koncentration med intuition, bøn og affirmation at gøre?


Lad os starte med de to sidste. Affirmation og bøn er redskaber, som hjælper mystikeren til at komme i en bestemt psykisk modtagelig tilstand, der øger følsomheden over for intuitive indtryk. Samtidig virker affirmation og bøn bedst, når de skabes ud fra intuitive impulser, da det forstærker deres virkning.

Intuitionen er vejen til kontakten med vores sjælspersonlighed (indre mester eller kosmiske bevidsthed). For at styrke vores evne til at opfange de meget fine og subtile indtryk fra vores sjælspersonlighed, er vi nødt til at at mestre koncentrationsevnen. Det er den, der gør det muligt for os at fange de intuitive indtryk på finere og finere niveauer i vores krop og psyke. Det betyder, at indtrykkene er mindre påvirkede af vores indlærte opfattelse af virkeligheden. Når vi så gennem erfaring har fået tillid til, at vores tolkning af indtrykkene er rigtige, begynder vi at opleve større synkronisitet i vores liv.

Vores evne til at være fokuseret på at mærke efter og høre efter vores intuition forudsætter en særdeles god koncentrationsevne. Med den kan vi bedre udvikle vores intuitive evner til gavn for vores liv. Koncentration er også et væsentligt redskab, når vi kontemplerer, mediterer og visualiserer. Her hjælper koncentrationsevnen os med at fokusere på det, vi har valgt at arbejde med i kontemplationen, meditationen og visualiseringen. Den hjælper os i vores arbejde med at forstå vores natur og kunne omsætte forståelsen til erfaringer ved at praktisere vores forståelse ude i verdenen til gavn for os selv og dem, vi er i berøring med.

Alt det hjælper Rosenkors-Ordenen sine medlemmer med at udvikle gennem studiernes øvelser. Formålet er at udvikle menneskers fulde potentiale på deres egen betingelser. Vi ved, at verden bliver et bedre sted at leve, når alle mennesker får lov til at være sig selv og udtrykke deres egen opfattelse og samtidig har erkendt, at alle andre har ret til det samme. Det øger trivslen og rummeligheden i verden med alle de fordele, mennesker kan skabe under sådan nogle gode betingelser.

Koncentration uden anspændelse øger vores evner til bevidst at sanse flere detaljer om det, vi har valgt at fokusere på. Vi får lettere ved at vurdere detaljerne, tage de rigtige beslutninger og ikke mindst være i harmoni og samklang med dybe aspekter af den menneskelige natur.

Mystikere er klare over koncentrationens betydning. Så de inddrager alle redskaberne i arbejdet med deres personlige udvikling. Det vil Rosenkors-Ordenen gerne lære alle mennesker. Koncentrationsevnen er en væsentlig forudsætning i alle livets forhold og aspekter. Rosenkors-Ordenen har derfor udviklet online-kurset Refleksion, som du helt frit kan få. Refleksionskurset viser, hvordan mystikeren med nogle basale redskaber kan forbedre sit liv. Koncentrationsevnen er det første, du lærer at opøve. Kurset er praktisk anlagt. For at få resultater er det nødvendigt at arbejde med øvelserne. Du kan læse mere om kurset her mysterieskolen.dk, mysterieskolan.se, mysterieskolen.no