29 Sep 2016

​Livskarta! En mall för förändringsarbete.

Detta inlägg är menat att ge läsaren en lättöverskådlig och användbar teknik för att byta tillstånd och inleda förändringsarbete med sig själv, eller med andra. Den bygger på olika delar av kunskaper som finns och lärs ut inom Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s undervisning, samt inspiration från en lång tids eget arbete med att förstå mig själv och min omvärld.

Användandet av tekniken kan effektivt införa ett frivilligt och tillräckligt långt avbrott, i en alltför ihållande inre position och status, som inte är önskvärd av många anledningar. Jag har för teknikens tillgänglighet gjort en schematisk bild som gör den lättare att förstå och minnas för dig och ditt sinne, där vägarna till, från och mellan önskvärt tillståndsområde lätt igenkännes. Pyramidformen och den rika symboliken inom den finns där av flera anledningar och kan mediteras över för den som vill fördjupa sig ännu mer.

Varje område i pyramiden kan självklart utbytas mot andra rubriker/områden beroende på vad du vill arbeta med, detta schema och dess rubriker är här bara ett förslag och en startpunkt för dig att börja med.

Användning:

Betrakta först kartan och få en överblick om varje tillstånds läge i pyramiden så ditt sinne igenkänner dem. Försök därefter utröna om och var du sitter fast för mycket just nu, eller oftast fastnar i. Om du finner det behövs så bryt detta tillstånd genom att bildmässigt följa pyramidens ytterlinjer till ett mer önskvärt område att vara i, och led dig själv till nödvändig handling som överensstämmer och ger dig det du där behöver.

Recept:

Om du sitter fast i område 1 – gå först till område 2 eller 3, sedan 0 om eller när det behövs.
Om du sitter fast i område 2 – gå först till område 1 eller 3, sedan 0 om eller när det behövs.
Om du sitter fast i område 3 – gå först till område 1 eller 2, sedan 0 om eller när det behövs.

Att först bryta det tillstånd du sitter fast i och röra dig till ett annat av egen frivilja, eller med hjälp av någon, är ofta den avgörande hemligheten som ger lösningen på många både stora och små problem vi människor kan lida eller drabbas av, i det stressade samhällstempo vi ofta lever i. En djupare förståelse av detta kan hjälpa dig att lättare applicera både denna såväl som andra tekniker och metoder, som kan ge tillfällig eller varaktig hjälp.

Ide fall då du behöver tekniker, metoder och energier för att hjälpa dig själv idin utveckling vill jag rekommendera ett medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. En organisation där undervisningssystemet innehåller allt du behöver för att lära och leda dig själv genom ditt liv i ljus, liv och kärlek. Titta därför gärna in på Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s hemsida och läs mer om vad den kan göra för dig, och om intresse uppstår så ansök om medlemskap redan idag.

FRC