12 May 2015

Filosofi - en av Rosenkors-Ordenens hjørnesteiner

Filosofi, det viktigste av alle fag, som tillater mennesket å tenke tanker, tanker som er større enn seg selv. Man kan danne seg indre bilder og oppfattelser av essensielle spørsmål, som gir grobunn for en dypere forståelse, gjennom studier av de gamle filosofers tankegods.

Hvor kommer så begrepet filosofi fra og hva betyr det? Filosofi kommer fra det greske ordet ”filosofia”. Filos betyr glad i eller elsker, mens sofia betyr kunnskap. Filosofi betyr dermed kjærlighet til visdom. Hør på den vakre setningen og gjenta den gjerne for deg selv: kjærlighet til visdom. Tenk så over hva det egentlig betyr, hva der ligger av betydning i disse ord.

Filosofi er som et studie av menneskenes kunnskap, tro og tanker. Filosofen sysler med mange viktige sider av livet, som for eksempel hvordan vi vet det vi vet, hvordan vi kan skille mellom rett og galt, og hvorfor vi synes noe er verdifullt og andre ting igjen er verdiløst. Man kan nok si at man studere fundamentale egenskaper ved virkeligheten, ved mennesket og ved menneskets forhold til virkeligheten. Opp gjennom tidene har mange eksistensielle spørsmål blitt utdypet gjennom bruk av gamle myter, som gir rom for refleksjoner og videre utledninger. Oldtidens lærde beveget seg rundt i ulike fora, hvor man sammen med andre filosoferte over universets og livets ulike spørsmål.

Filosofien kan deles opp i fem hovedgrener:

  • metafysikk – læren om virkeligheten
  • epistemologi – læren om kunnskap
  • etikk – læren om verdier
  • politikk – læren om hvordan samfunnet bør organiseres
  • estetikk – læren om kunst

Filosofi er systematiske refleksjoner og tekning over ulike spørsmål. Det er som dominobrikker og i det de velter igangsetter en kjede av nye tanker, der man ikke oppnår noen opplagte svar, men mer at man finner rom for ulike og nye tolkninger. Gjennom det hav av svar man øyner, ser man bare at mulighetene gir tankene større rom for refleksjoner. Dette møter en i Rosenkors-Ordenens A.M.O.R.C.`s monografier, rom for egne utledninger og tolkninger av dype og eksistensielle spørsmål.

Det å kunne filosofere, skille mellom rett og galt ut fra ens eget ståsted, gjør at en bygger opp et fundament, som vil ligge til grunn for ens eget verdisyn og man vil kunne heve ens innsikt og forståelse til et dypere nivå. Man søker sannheter, der man setter egne tanker på prøve for å teste om de holder, slik at man kan bygge opp et fundament av rasjonelle forklaringer gjennom bruk av bevissthet og følelser. Mennesket er en levende organisme, der man mottar impulser både utenfra og innenfra og der enhver tanke er knyttet til våre ulike sanseopplevelser. Dette er å tenke og vi tenker i tankemønstre.

I filosofien tillater man å bruke fantasien for å visualisere ens tankebilder. Tanker = vibrasjoner, som igjen er lik e=mc2. Hvor henter en så alle ens tanker og input fra kan man jo undre seg over, kanskje det er fra det universelle sinnets hav. Ved å reflektere sammen med andre mennesker, utveksler man tanker og ideer og man utvidere ens egen forståelsesramme over ulike spørsmål og hva de kan romme av aktuelle svaralternativer. Filosofien beriker mennesket på flere nivåer.

Den tidløse visdommen gir rom for tankene fra ideenes nivå og dette møter man i ens stille rom. I dette indre rommet fylles ikke tankene med uvesentlig tåkeprat fra den dagligdagse samtalen. Kanskje det er nettopp det dagens mennesker mangler, et felles møterom i det mellommenneskelige rommet, der en kan samtale over essensielle spørsmål ut fra ens egen oppfatning, ut fra ens eget hjerte, uten at en blir ”hugget ned”. Menneskets utfordring er å stå i seg selv og sine egne meninger, uten å måtte skjule seg bak en form for identitet på nettet og bli en del av alle synsinger og ubevisste meninger som flyter rundt der.

Mennesket tenker med hjertet for det er her all vår visdom og kunnskap ligger, ikke i hodet og det er ut fra hjertet man taler i enhver situasjon. Filosofi er viktig fordi man mottar nøkler til mystiske erfaringer som åpner dørene til vårt indre, like inn i vår sjels skattkammer.