30 Apr 2015

Derfor bruger Rosenkors-Ordenen hellige rum

Hellige rum er hellige, fordi du gør dem hellige. Hellige rum giver dig mulighed for at opleve dig selv som en hel personlighed. En Rosenkorsers hellige rum kan se sådan ud. Klik på et af linkene. dansk / svensk / norsk. Find spørgsmålet, ”Hvorfor bruger Ordenen ritualer” og ”Hvordan ser et rosenkorstempel ud” og klik på det.

Templer har stor betydning for mystikerne. Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. bruger templer som en meget vigtig del af sin lære. Vi fører vores læretradition tilbage til Egypten og vi har nok alle set fjernsynsudsendelser om Egypten og set de store tempelkomplekser som de har. Tempelkomplekser var skoler for uddannelse lidt ligesom vores universiteter. Det egypterne lærte byggede på deres videnskabelige, filosofiske og religiøse forståelse.

Templernes arkitektur byggede på deres religiøse og filosofiske forståelse. Templerne var opbygget med flere formål for øje. Faraoen skulle vise sin styrke, derfor blev de dimensioneret efter verdslig magt, men set fra en religiøs synsvinkel indikerer templet, at vi er små i forhold til skaberen og opfordrede til ydmyghed.

Tempelområdet er indrammet af en mur. Den besøgende kom altid til templet via en vej flankeret af sphinx’er. Hovedet på sphinxerne kunne være fra en vædder, tyr eller løve alt efter, hvilken gud der blev tilbedt i templet eller hvilken astrologisk tidsalder templet oprindeligt var bygget i. Porten ind til templet står mellem to meget høje pyloner og leder ind til en stor åben gård. Her kommer folket for at få hjælp eller for at bede. Fra gården kommer vi ind en overdækket søjlehal, her underviste og helede områdets beboer. Længere inde var der en mindre overdækket søjlehal hvor præstekandidater blev undervist i de emner som skolen underviste i, hver skole havde sit specalistområde. Længere inde var Pronaos som omkransede selve Naos. Pronaos er rummet før det hellige. Her kom kun præsterne, i selve Naos kom kun ypperstepræsten eller faraoen.Når alle døre var åbne kunne folket stå ude på alleen og se ind i selve Naos. Højden på selve templet gik fra den åbne himmel og var lavest i Naos hvor loftet og jorden søgte mod hinanden. Den hellige symbolik blev understreget af de hellige tekster og symboler som var skrevet på vægge lofter og søjler.

Templernes størrelsesforhold udtrykker de universelle love som råder og som kulturen forstår dem.

Alle templer, uanset kulturel baggrund, udtrykker samme symbolik. De viser tidens forståelse for hvem mennesket virkelig er. Templerne udtrykker hele dit væsen. Derfor bruger alle religioner, mysterieskoler, frimureriet og Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. hellige rum til at udføre ritualer i. Skabelsesmyter, samfundsmyter og den hemmelige lære blev altid lært igennem templernes ritualer og symbolik. Det er der intet mystisk ved, for det udtrykker en meget fin forståelse for måden den menneskelige psyke fungerer på. Symboler og ritualer taler til vores væsens dybeste lag og dermed opnår vi kontakt med vores sjæl.

Jeg kender ikke din baggrund men kommer du i et helligt rum, så prøv at se på bygningen som var den hele dit væsen. Er du i stand til at deltage i et ritual, så prøv at opleve ritualet på den måde at det udtrykker forskellige aspekter/funktioner i dig. Prøv at kikke på det som om du så det i fjernsynet, sådan lidt udefra. Tænk over, hvad det du ser og oplever betyder for dig og den du er. Husk at selv den svageste respons du oplever er vigtig for din forståelse af hvem du er.

Det er den måde jeg arbejder på som mystiker for at erkende min sande natur og udtrykke denne erkendelse ud gennem mit liv. Andre gør det på andre måder. Metoden til selvindsigt er ikke så vigtig, det er resultaterne der tæller. Kommer vi nærmere en mere hel forståelse af os selv er vi på rette vej. Alt hvad mennesket gør eller skaber, viser deres forståelse af sig selv. Derfor ser vi også tit sider af os selv i andre. Templet spejler dig. Du er et tempel og det er alle de andre også og vi ser os selv i andre og omvendt. Dette er en af de dybeste hemmeligheder i brugen af templerne. Du og din krop er hellig.