26 May 2015

Gnosis - vejen til indre erkendelse

Gnosticismen er en af søjlerne i Rosenkors-Ordenens lære. Mystikere udvikler deres livsfilosofi på baggrund af de erkendelser, de opnår igennem deres kontemplationer og meditationer. Den indre erkendelse kaldes gnosis. Det er en bevidsthed og en forståelse der opleves som direkte erfaring. Erfaringen kan omsættes til handling ude i verdenen.

Gnostikere har altid eksisteret. I starten af vores tidsregning fandtes der gnostikere i både kristne og i andre religiøse retninger. De mest kendte i Europa er Katharerne som blev udryddet i 1229 under det store albergenser korstog. Fælles for gnostikerne var erkendelsen af, at alle mennesker kunne være i direkte kontakt med skaberen. Det blev praktiseret ved at alle kvinder, mænd og større børn kunne agere “præst” for menigheden. Når et medlem ville tage ledelsen under et helligt ritual var det et udtryk for, at vedkommende havde modtaget et budskab som kunne karakteriseres som en gnosis-oplevelse.

Alle mystikere uanset deres religiøse ståsted bruger teknikker, som skal fremme oplevelsen af gnosis. Gnosis-oplevelsens lillebror er intuitionen. Derfor lærer Rosenkors-Ordenen sine fratres og sorores at skabe en stærk tillid til deres intuition. Vi har sikkert alle haft en oplevelse, hvor vi ved med os selv, at det, vi siger eller gør, er sandt. Et karaktertræk ved en sådan oplevelse er dybt tillid til, at det er rigtigt. Tit er vi også i den situation, at det, vi siger og gør, har vi aldrig haft nogen viden om før. Gnosis indeholder et element af at lære noget samtidig med, at du ved helt i din rygrad, at det er rigtigt.

Gnosis er kernen i mystikernes udvikling. Derfor øver vi os for at opnå større kontakt med vores sjælspersonlighed, så vi derigennem kan få kontakt med skaberen. De værktøjer, vi arbejder med i Rosenkors-Ordenen, stimulerer denne kontakt. Menneskets vigtigste evne er, at vi kan undre os over livet og os selv. Derfor får vores medlemmer beskrivelser, der leder dem til spørgsmål, som de kontemplerer og mediterer over for at få oplevelser af gnosis. Til det arbejder vi med symbolik, ritualer som direkte taler til vores sjælspersonlighed.

I gnostisismens tankeverden er vi i direkte kontakt med skaberen og behøver derfor ikke andre til at tolke vores oplevelser. Vi skal træne vores evne til at opleve og agere i verdenen ud fra et intuitivt livssyn. Den menneskelige analytiske evne skal bruges til at skabe forståelse af den verden vi lever i og med vores øgede indsigt til at skabe en bedre verden, der bygger på den gnosis vi har modtaget.

Verden ser ud som vi vil have den. Vi skal lære, at den eneste måde at forandre verdenen på, går igennem vores arbejde med at forandre os selv i overenstemmelse med den gnosis.

Du kan læse mere om gnosticismen på vores website her.

http://www.amorc.no/archive/art13.htm

http://www.amorc.se/archive/art13.htm

http://www.amorc.dk/archive/art13.htm

Erkendelsens berøring