Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

11 Jul 2016

Objektiv bevissthet og våre subjektive evner

Forrige gang diskuterte vi sansene våre (http://www.amorc.no/blog/view/sansing-og-vibrasjon...). Hvordan disse spiller sammen, den sjette sans og påvirkningen symboler har på sansingen. Alt dette handler om vibrasjoner. Når vi diskuterer dette er det viktig å skille mellom de to begrepene sansing og persepsjon. Sansning er prosessen der sanseorganene våre registrerer informasjon, mens persepsjon er hjernens opplevelse og tolking av denne informasjonen. Det handler om det bevisste- og ubevisste sinnet.

04 Jul 2016

​Sjælspersonligheden – en indre erkendelse af din sande natur

Mine sidste to indlæg har behandlet to aspekter af sjælspersonligheden, nemlig din indre mester og samvittighedens stemme. De kan forstås på mange måder. For mig er de symbolske elementer i den helhed, som er min sande natur.

Rosenkorsere i hele verden arbejder på at opleve det kymiske bryllup mellem sjælspersonligheden og den personlighed, vi opfatter os selv som. Jeg vil her beskrive, hvad jeg har oplevet og opnået på min rejse. Andre medlemmer oplever andre ting på deres rejse.

27 Jun 2016

​Mandalan i Västerlandet

När vi hör ordet mandala, förknippar vi det ofta med österländska läror som Buddhism eller Hinduism. Men faktum är att mandalas förekommer flitigt även inom den västerländska esoteriken. Exempelvis inom alkemin används dessa ofta för att förmedla dold kunskap. Ett annat mer västerländskt namn är emblem. Det krävs lite arbete för att förstå ett emblems inre betydelse, och tillvägagångssätten kan vara olika - men resultatet står i direkt proportion till arbetet man lägger ner på att samstämma sig med det.

20 Jun 2016

​Tankar kring Sommarsolstånd

Det följande är en sammanställning av reflektioner kring och anteckningar ur diverse uppslagsverk om midsommarfirande. Artikeln ger en kunskapsmässig bakgrund till varför det ”ligger i våra gener” att fira och uppmärksamma midsommar – en av årets största högtider.

13 Jun 2016

​Din indre mester

Den indre mester opfatter jeg som et aspekt af vores sjælspersonlighed. Sidst fortalte jeg om vores samvittigheds stemme, der vejleder os til at leve i overensstemmelse med vores sande natur. Den indre mesters funktion er at give os viden og erfaring, så vi kan udtrykke vores sande natur i verden.