27 Jun 2016

​Mandalan i Västerlandet

När vi hör ordet mandala, förknippar vi det ofta med österländska läror som Buddhism eller Hinduism. Men faktum är att mandalas förekommer flitigt även inom den västerländska esoteriken. Exempelvis inom alkemin används dessa ofta för att förmedla dold kunskap. Ett annat mer västerländskt namn är emblem. Det krävs lite arbete för att förstå ett emblems inre betydelse, och tillvägagångssätten kan vara olika - men resultatet står i direkt proportion till arbetet man lägger ner på att samstämma sig med det.

För att få tillgång till den dolda kunskapen i ett emblem, bör man arbeta på många plan med dess betydelse. Enligt alkemisten Adam McLean är alkemiska emblem på samma gång nycklar, portar och stigar till vår andliga sfär. Därför bör man enligt honom också arbeta med dem på tre sätt: genom tanke, känsla och vilja. Jung betraktade mandalan som ett slags psyko-kosmogram, det vill säga en plan över det mänskliga psyket, som avslöjar vårt sinnes djupare struktur. Därför kan vi också använda dem som hjälpmedel i den andliga transformereringen av vårt inre.

Det första steget i detta arbete innebär att uppväcka eller vitalisera tanken eller fantasin. Detta görs genom att studera emblemet noggrant och lägga märke till eventuella symboler, siffror eller geometriska figurer. Detta sätt att tänka ”kreativt” över ett emblems betydelse fungerar som nycklar som låser upp vår inre förståelse. Om man är lite konstnärligt lagd kan man arbeta med dem genom att kopiera, färglägga eller måla dem i en annan stil. Man kan reflektera över planeternas färger, använda komplementärfärger eller låta intuitionen guida.

Detta är inget som man stökar över på ett par timmar, så en hjälp kan vara att hänga upp en bild av ditt utvalda emblem på en plats där du tillbringar mycket tid: vid köksbordet, så att du kan studera det varje morgon när du dricker ditt morgonkaffe - eller i ditt Sanktum så att du tar dig tid att kontemplera det varje gång du sätter dig ner för att meditera eller studera. Lev dig in i det, använd din fantasi, tänk kreativt – och låt det integreras med din mentala kropp. Denna period av intellektuellt arbete får som sagt gärna ta tid. Studera bilden noga, lägg märke till detaljer. Fråga dig själv varför symbolerna i emblemet ser ut si eller så? Färger? Former? Vilket inbördes förhållande har de? Hänger några ihop lite extra mycket? Har några samma symbolik, och är speglingar av varandra? Vad innebär det i så fall?

Mons Philosophorum Rosenkors-Orden AMORC

Till er hjälp för att komma igång med symbolarbetet finns till vänster en bild på Filosofernas berg - eller Mons Philosophorum (från Geheime Figuren/Secret symbols of the Rosicrucians). Det är ett alkemiskt emblem, i vilket vi återfinner den alkemiska process, som varje sökare på den Mystiska Stigen måste gå igenom för att nå fram till riksäpplet och kronan i toppen.

I denna bild finner vi mycket att kontemplera. De tre männen utanför bergets murar har olika färger på sina kläder, de håller sina armar på olika sätt, de ser åt olika håll och har olika föremål på sina huvuden: en har en ögonbindel, en har en hatt med stor plym som fallit ned framför hans ögon och den siste har en orange hatt som inte täcker hans ögon och därför tillåter honom att se rakt på den nakne mannen i grottan framför sig. Varför är mannen i grottans mynning naken? Vad kan det symbolisera? Varför finns det nio stenar i valvet ovanför honom? Varje del i detta emblem har något att berätta för dig. En del är mer självklara än andra, men gemensamt är att du måste förstå dem på ett intellektuellt plan innan du kan gå vidare.

Vi hör ofta att man ska meditera över en symbols betydelse, men glömmer ofta att vi även måste kontemplera den. Så länge vi inte är illuminerade varelser, med en direktkontakt med det Kosmiska som fritt kan "ladda ner" information från Akasha-arkiven, är det i den tröga, fysiska världen vi måste arbeta. Och det innebär kontemplation innan meditation.

När man då har uppnått en inre förståelse är det dock dags att gå vidare till nästa steg: meditation. I meditationen befinner du dig framför porten till din känslovärld, och om du utfört det föregående intellektuella arbetet till fullo, finns nu nyckeln till denna port i ditt inre. När man arbetar med emblem kan det alltid vara bra att börja med att höja sig till det Kosmiska Sanktum (se Liber 777 i Mandamus-sektionen för instruktioner) så att man alltid har en plattform att utgå från och att återgå till om behovet skulle uppstå.

Börja med att visualisera ditt emblem på en dörr eller port framför dig. Tänk på Platons grottliknelse, så kanske det blir klarare. Du bygger upp en bild i ditt inre av ditt emblem, men det är inte emblemet per se, utan endast en skuggbild på en grottvägg. Du ska visualisera alla detaljer, som om du faktiskt såg emblemet framför dig. Det kan ta tid att bygga upp och upprätthålla denna inre bild, och det är viktigt att inte överanstränga sinnet. Börja med ett par minuter och förläng allt eftersom. När du lärt dig att hålla din visualisering levande och intakt, kan du börja erfara de känslor symbolerna ger dig. Låt dessa känslor komma och studera dem lugnt. Gå inte in i dem eller försök öppna din mentala port, och låt dig inte heller dras in i symbolerna. Värdet i det här arbetet ligger inte i att smälta samman med ditt valda emblem eller din symbol. Känn istället den känsla som symbolen förmedlar - lejonets stolthet och styrka, värmen solen utstrålar eller den känsla en eldsprutande drake som gömmer sig i en grotta bakom dig kan ge... Ta intuitionen till hjälp. Vad är det en symbol förmedlar för känsla? Försök ”klä på” symbolerna dessa känslor. De är de nycklar du kommer behöva för att kunna öppna porten. Blir arbetet övermäktigt eller obehagligt på något sätt, släpper du visualiseringen och återgår till ditt Kosmiska Sanktum eller till den yttre världen. Det är en plats du förhoppningsvis är väl förtrogen med, och som det krävs liten eller ingen ansträngning alls att vara på. Därför är det en utmärkt plats att vila på en stund, innan du återupptar ditt arbete.

När du så har byggt upp både en karta över emblemets symbolik och vävt den en skrud av vitaliserande och förandligade känslor, kommer dessa två mönster nu finnas integrerade i din astrala eller psykiska kropp. Dessa två delar i det förberedande arbetet med ett emblem kan ta lång tid, men innan vi har lärt oss att hålla emblemet levande genom koncentration och visualisering, kommer vi inte att vara redo att gå vidare.

Det tredje steget i detta arbete innebär att öppna de portar du skapat, med de nycklar du också skapat – för att sedan beträda de stigar som leder än djupare in i ditt inre. För att göra detta måste de två första stegen till fullo bemästras, innan du kan bygga upp ditt emblem i tredimensionell form och gå vidare genom att till kropp och själ smälta samman med det.

Som du säkert märkt, om du är medlem i Rosenkors-Orden, använder vi i detta arbete många av de esoteriska verktyg vi får undervisning om inom Rosenkors-Orden: koncentration, kontemplation, intuition, visualisering, meditation... I detta kan vi alltså se hur man rent praktiskt kan gå till väga för att både utveckla dessa verktyg och vilken användning vi faktiskt har av dem. Vi har bra övningar till vår hjälp genom monografierna, och det är viktigt att vi ägnar oss helhjärtat åt dem för att få fullt utbyte. Men rent praktiskt är det ju omöjligt att göra samtliga övningar regelbundet, och det är lätt att gripas av prestationsångest eller förtvivlan om man känner att man inte hinner med. Välj då ut några få övningar, och fokusera på dessa. Det behöver inte ta mer än 5-10 minuter i anspråk. En koncentrationsövning bör finnas med, eftersom koncentrationen är det du bygger allt andligt arbete på. Kan du inte fokusera på en enda sak, tjänar det inte mycket till att försöka kontemplera ett ämne - ser du haren som löper in i hålan längst ner i bilden ovan? Det är de flyktiga tankarna som vi inte klarar att kontrollera och som hindrar oss i vår strävan. När vårt sinne är distraherat kan vi inte se grottans mynning. Inte heller kan vi meditera eller visualisera utan koncentration - till och med intuitionen hämmas om du inte kan koncentrera dig. Intuition baseras nämligen inte på slumpmässiga infall eller impulsiva handlingar utan, med Fama Fraternitatis ord, är det "den himmelska bruden som kommer till den hon väljer". Det är den gudomliga inspirationen som ger dig kunskap om den sanna verkligheten - den verklighet som du finner vid alkemistens boning längst upp på bergets topp.

Soror Claire B