Från Storlogens blogg

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

19 Jul 2017

​Affirmera Mera…positivt!

Under Rosenkorsstudiernas och vår personliga utvecklings gång lär vi oss progressivt att vara mer och mer återhållsamma och aktsamma med våra tankar och känslor, då vi lärt och vet att de är grunden till att skapa vår personliga verklighet på den nivå vi befinner oss på för tillfället, och därför istället låta vår högre vilja styra dem in på ädlare och mer upphöjda områden och ämnen, successivt mer ego/jagavskalande.

05 Jul 2017

​Magiske kvadrater og mystiske nøkler

Du er ute i en liten båt langt til havs og plutselig blir båten fanget i et fryktelig uvær. Båten kastes som en kork rundt på vannet og du tror din siste time har kommet. Da husker du treplaten du fikk av bestefar med ordene ”mitt kjære barn, bare i ytterste nød”. Du river opp sekken og griper den unnselige fjøla og roper ut gjentatte ganger tallene som er risset inn. Som å slå av en bryter stilner stormen. Først lenge etter når sinnet har falt til ro, ser du at tallene er ordnet i et kvadrat, fire rader og fire kolonner. Alle med summen 34.

28 Jun 2017

​Ödmjukhet

Ödmjukhet verkar vara en av de mest missuppfattade dygderna eller egenskaperna bland människor. Man bör vara klar över att vara ödmjuk inte är synonymt med att vara undfallande, tystlåten, att ”tiga och ta emot”, vara blyg eller konflikträdd. Inte heller innebär det att förödmjuka sig själv eller göra sig mindre än vad man är - det är det som med rätta skulle kallas falsk blygsamhet.

14 Jun 2017

​Martinismens vei

Innen vår Orden gis en søkende og medvandrer et ekstra tilbud i sin søken. Medvandreren kan tre inn i den Tradisjonelle Martinistorden (TMO) og vandre denne veien.

Hva betyr det så å vandre Martinismens vei. Hvorfor blir noen av oss Martinister og hva er hensikten med denne Ordenen?

17 May 2017

​Ritualer och Tempel symbolik. "Steget in i RCU 2017"

Symbolik i Templet och under ritualerna skall hjälpa oss att komma i kontakt med vår gudomliga natur. Man brukar säga att symboler talar till oss, genom reflektion och tankar, den förnimmelse eller känsla de ger oss och de dörrar de öppnar inom oss.