08 Nov 2016

​Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. En mysterieskole

A.M.O.R.C. er en gammel mysterieskole, som nettopp feiret sitt 100 års jubileum. Dens stifter var Harvey Spencer Lewis. Han stiftet Ordenen etter å ha fått overlevert selve undervisningsmaterialet fra Frankrike.

Rosenkors-Ordenen har esoteriske røtter som går langt tilbake i tid, helt tilbake til de mysterieskolene man fant i det gamle Egypt. Ordenen har en lang tradisjon å vise tilbake på, en tradisjon og visdom den tilbyr sine studerende.Hva er så en mysterieskole? Dette er ikke en mysterieskole som Galtvort, der Harry Potter gikk. Den formen for mysterieskole man her snakker om, kan man finne overalt, inni en selv, i naturen, hjemme hos en selv, ved de lokale enhetene eller ved Storlosjen i Onsala.

Ordet mysterie kommer fra det greske ordet mysteria og betyr: å holde hemmelig. Det neste ordet har kanskje en noe merkelig betydning. Ordet skole stammer også fra gresk og betyr: fritid. Egentlig er det ganske interessant, for man forbinder kanskje ikke fritid med skolen, snarere tvert imot. Kanskje man skal tenke at det betyr pause fra arbeidet og fritid for læring. Læring tar tid, og slik sett er vi jo alle en del av livets skole. Direkte oversatt skulle man kunne oversette ordet mysterieskole til: Hemmelig fritid.

Kanskje ligger det noe i akkurat dette, den hemmelige fritiden. Kanskje det er i den hemmelige fritiden, man finner de svar man søker gjennom bla meditasjon. Meditasjon er en nøkkel til innsikt, til det å se innover. Alt arbeide starter ved en selv. I dette ligger det også et element av å ha selvinnsikt.

Gjennom mysterieskolen til A.M.O.R.C. får man kjennskap til de lavere og høyere mysterier. Hvert mysterie vil tale sitt språk til den enkelte og man vil få tildelt den innsikt man er beredt til å kunne motta. Man mottar ulikt, fordi man er på ulike nivå. Ingen har en fasit og kan si at slik og slik skal man motta og at man skal få vite det og det. Man er en del av en levende tradisjon, en esoterisk lære og ut fra ens eget ståsted så vil en motta. For å kunne motta må en åpne opp. Det er i det personlige rommet man mottar, i ens indre. Man mottar av ens eget indre arkiv. Det blir som en hemmelig fritid.

I Rosenkors-Ordenen er filosofi en viktig nøkkel til innsikt. Ordet filosofi betyr: Kjærlighet til visdom. Det er i denne kjærligheten til visdommen, at forståelsen oppstår, som igjen leder til kunnskap og innsikt. Hvordan den enkelte så velger å bruke sin innsikt, er opp til den enkelte selv å avgjøre. En viktig nøkkel i denne bruken, er å bruke ens innsikt til å løfte andre, da er en tro mot Rosenkors-Ordenens filosofi. Da er en tro mot de gamle mysterieskolenes grunntanke.

Gjennom de monografiene man mottar hver måned, så tar en for seg ulike emner og videre fordypninger i tidligere emner. Det er ens eget arbeide, som gir dybdeinnsikten. Ordenen legger et grunnlag og åpner døren til visdommens hall. Det er en selv som må tre over terskelen og gå inn i denne hallen, det kan ingen andre gjøre for deg. Så kan man jo la seg under over om man vet mer i dag enn et de gjorde i forgange tider. Selv det er et lite mysterium.

For å finne ut mer om mysterieskolen til Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. kan du gå inn på linkene under, der du vil finne mye forskjellig informasjon.