25 Nov 2016

En värld i förändring - på gott och ont

Vi ser omkring oss en värld som kan tyckas bli allt mer obegriplig. Extrema åsikter gör sig hörda från alla politiska läger, religiös extremism breder ut sig och våldet eskalerar medan polis och myndigheter står handfallna. Man kan tycka att det känns hopplöst och ibland kan man tvivla på mänsklighetens sunda förnuft, men då är det viktigt att minnas: Allt börjar med dig själv.

Under den kommande tiden skulle jag vilja att ni några gånger, när så är lämpligt, stannar upp och sätter er för att kontemplera. Befria er från politiska åsikter och åsikter i det hela taget - gör er fria från känslor som rör omvärlden så långt som det är möjligt. Sitt i kontemplation och betrakta livet och omvärlden som den kommer till oss så objektivt och neutralt som möjligt. Sök att vila i våra R.C.-principer och sök undvika att färgas av något av det som sker; bli en betraktare.

Och vi kan under vår kontemplation i vårt inre ställa oss frågor som: Vad sker med vår värld nu för tiden? Vad sker med människorna; i går normala människor i ett normalt samhälle; idag grymma och bestialiska mot sina grannar? Vad sker med vår natur som inte blir förgiftad; vi alla förgiftar den? Vad sker i vår ekonomiska värld som snubblar och faller på sin egen förträfflighet? Vi kan ställa oss många frågor - vi kan ställa många varför. En kontemplation kan börja ge svaren på allt det vi nu upplever och kanske kan vi se det positivt. Låter detta klokt? Svaret är inte entydigt, men det finns ett växande JA i det.

Det vi ser är en värld på gott och ont, men i förändring. En värld är alltid i förändring, kan man invända; skriver rad på rad - alltid. Ja, det är sant, men nu är den på väg att vända blad; påbörja ett nytt kapitel. Lägga den gamla världen bakom sig, förbrukad i sitt system, och forma sig för en ny. Det är inom vissa områden en lång process och inom andra mycket kort.

Vi behövs nu, mentalt och fysiskt; vi måste sprida kärlek till en förvirrad och osäker värld. Vi måste inse värdet av våra kontemplativa ansträngningar där vi sänder ljus och kärlek. Det har betydelse och det ger verkan. Det svåra för oss är att vi så sällan kan få ett synligt resultat. Det viktigaste nu är att det nya samhälle som gradvis formar sig inför våra ögon får motta så många kärleksimpulser som bara möjligt är. Börja med att ge och ge och det kosmiska skall för var och en visa vägar hur kärleken kan ges ännu effektivare och kanske kan vi också få glimtar över vilken verkan den har. Outgrundliga är de vägar vi har att vandra, som enskilda individer, som R.C.-medlemmar och som folk. Outgrundliga är säkert också många av de förändringar som kommer att ske. Vi skall alla bara vila i den förvissningen att det är evolutionens hjul som vrider sig, som alltid. Det är bara det att ibland märks det mycket mer än det vanligen gör.

I Liv, Ljus och Kärlek bör vi omfamna vår värld och sälla oss till dem som sänder gränslös Kärlek.