Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

23 Sep 2017

​Nuet - stedet hvor evigheden eksistere

Nuet er en mærkelig tidsenhed. Vi ved, at vi var i Nuet, når vi går ud af tilstanden, som giver os oplevelsen af at være i Nuet. Tilstanden i Nuet opfattes og beskrives tit med følgende begreber af Rosenkorsere: dyb indre fred, harmoni, kærlighed, bevidst nærvær - blot for at nævne nogle få. Nuet er en personlig oplevelse.

14 Sep 2017

SELVDISIPLIN «Selvdisiplin er å gjøre det du ikke vil gjøre, når du ikke vil gjøre det.»

Disiplin er et begrep alle kjenner til. Assosiasjonene henfaller på noe strengt, som ikke alltid er behagelig, men som i beste fall kan være nødvendig av en eller annen grunn. Det være seg nødvendigheten av å stå samlet for å overleve, eller for å oppnå noe i fellesskap. Uansett snakker vi om å underkaste seg et regime. Enten du er soldat i militærmakten eller om du må vente i kø i butikken, er det snakk om å skyve egne spontane lyster og innfall vekk til fordel for det aktuelle oppleggets overhengende former og programmer. Å forholde seg til arbeidslivet krever at man underkaster seg disiplin. Det samme gjør familielivet, eller å være en borger i samfunnet, -alle situasjoner som krever en viss andel personlig ansvar på vegne av forholdenes natur.

16 Aug 2017

Refleksjon

Dagen er kommet, monografien fra Rosenkors Ordenen er her. Ivrig griper jeg konvolutten, setter med ned og studerer den tekst jeg har fått tilsendt. I etterkant blir jeg sittende å grunne over det jeg har lest, over tekstens innhold og budskap. Hva ligger det vel skjult mellom linjene? Det er i grunnen ganske interessant å reflektere, man forsøker å se en sak fra flere sider. En sak vil også ha en innside og en utside og de vil nødvendigvis ikke være like.

02 Aug 2017

​Den ottefoldige renheds vej (Den Traditionelle Martinist-Orden TMO)

Gennem mine studier i den Traditionelle Martinist-Orden (TMO), blev jeg bekendt med den traditionelle ”Ottefoldige Renheds Vej”. Ren TRO, ren VILJE, Rene ORD, ren ADFÆRD, ren LEVEMÅDE, ren HANDLING, ren ERINDRING, ren MEDITATION.

Det var en meget stor mundfuld, som jeg tænkte meget over. Selvfølgelig ville jeg gerne være det hele, men hvordan og hvor skulle jeg starte. Det hele lød jo meget rigtigt, men det var jo håbløst, det var for stort.

19 Jul 2017

​Affirmera Mera…positivt!

Under Rosenkorsstudiernas och vår personliga utvecklings gång lär vi oss progressivt att vara mer och mer återhållsamma och aktsamma med våra tankar och känslor, då vi lärt och vet att de är grunden till att skapa vår personliga verklighet på den nivå vi befinner oss på för tillfället, och därför istället låta vår högre vilja styra dem in på ädlare och mer upphöjda områden och ämnen, successivt mer ego/jagavskalande.