01 Mar 2017

​Mysteriets mysterium – ​Tanker om årets store samlingspunkt for Rosenkorsere i Skandinavia

"Ritualer og symboler”. Bare tittelen for Rosenkors-universitetets samling den 26.-28. mai får det til å pirre i magen av forventning. Som fjorårets RCU berører også årets tema selve kjernen i Rosenkors-tradisjonens arv av Visdom og Viten. Vi løfter fram hva det vil si å være en bærer og viderefører av de gamle mysteriene.

Innenfor mystikken har ritualer og symboler alltid representert et avgjørende ”verktøy” for å lede den åndelige søkeren på dennes vei til en personlig erkjennelse og erfaring av det største og best skjulte mysteriet av alle: vår egen guddommelige natur – vårt eget guddommelige opphav.

I forbindelse med det årlige Storlosjemøtet i februar hvor storlosjeoffiserer og representanter for alle lokale Ordensenheter samles ved Storlosjen, har vi nettopp hatt besøk av den Italienske Storlosjens stormester, frater Claudio Mazzucco. I hilsenen stormesteren framførte i losjekonvokasjonen som ble holdt ved dette tilfellet, nevner han hvordan ordet mysterium ikke skal forveksles med en gåte. En gåte kan bli løst ved å bruke fornuften. Ved å bruke hjernens intellekt kan gåter analyseres og svaret på en logisk måte åpenbare seg for oss. Mysteriet kan derimot ikke avsløres ved hjelp av fornuft og logisk tenking. Når fornuften møter mysteriet, har den samtidig nådd sin grense.

For å kunne møte mysteriet må vi vende oss til hjertets intelligens og i indre og ytre ro og fred lytte til den stille indre stemmen. Det er for å oppnå disse ubeskrivelige øyeblikkene av fullkommen forening med vårt sanne Indre Selv – Unio Mystica – at Rosenkors-Ordenen har sine ritualer og aktivt bruker symbolenes språk.

Årets RCU kommer til å ta oss med på en spennende reise inn i symbolenes og ritualenes fascinerende verden. Gjennom en balansert blanding av teori og praksis blir det rikelig med næring for både hjerne og hjerte – fornuft og opplevelse. Det er min personlige oppfatning at den fordypning vi får i Rosenkors-symbolikkens spennende verden, vil bringe nytt liv til vår rituelle opplevelse og en ny forståelse av hvilket spesielt verktøy vår Ordens-tradisjons ritualer er i vårt åndelige arbeid.

Hvis vi tenker i termer av åndelig alkymi så har RCU-dagene der Skandinavias Rosenkorsere samles, som formål å inspirere oss i møtet med den smeltedigelen hverdagen er. Det er i denne smeltedigelen at vår indre foredlingsprosess skal finne sted, den foredling og bevissthetsutvidelse [medvetandeutvidgning] som gjør at vårt vesen – symbolsk uttrykt – nærmer seg ”det reneste gull”. På dette gullkors vil så vår sjelspersonlighets Rose slå ut i all sin prakt og skjønnhet.

Det kan synes som store ord, men det er mot dette målet vi er på vei – i vår egen takt og på vår egen måte. Veien må vi gå selv – som Christian Rosenkreutz på vandring til sitt alkymiske bryllup. Vi har imidlertid hverandre, vårt åndelige fellesskap [gemenskap]. Når en fargesprakende bukett av de mest forskjellige men likevel likesinnede Rosenkorsere møtes, skapes en energi som i sannhet er et mysterium – verdt å utforske. Velkommen til Onsala den 26.-28. mai.

Live Söderlund, stormester