27 Mar 2017

​Indsigt igennem ritualer og symboler

Mange mennesker tror, at det er gammeldags at arbejde med symboler. Og symboler er derfor ikke noget, de beskæftiger sig med. Mennesket er trænet til, at vi skal kunne analysere alting, at det skal hænge sammen på en logisk måde, for at vi kan forstå det.

Personligt arbejde handler om vores evne til at være bevidst nærværende og iagttagende af det, der sker uden for os selv, af de fine fornemmelser, vi sanser i kroppen, og af tankerne i vores sind. Det er hjernen, der skaber virkningerne i vores krop. Det underbeviste sinds arbejdsprocesser skaber de oplevelser, vi blandt andet kalder fornemmelser, følelser og tanker, som samlet bliver til vores virkelighedsopfattelse.

Ritualer og symboler bringer vores bevidsthed tættere på vores sjælspersonlighed og vores indre mester. Symboler er sjælens sprog. Bruger vi dem aktivt, træner vi vores sind til at modtage de sublime svar, som sindet må have tillid til, er rigtige for at kunne modtage dem.

Igennem undervisningensprocessen hjælper Rosenkors-Ordenen os frem til at skabe denne tillid. Først træner vi sindet til aktivt at arbejde med intuitive indtryk, siden arbejder vi med symboler for at hæve vores bevidsthed over sindets tærskel. Når vi øger vores evne til at modtage svar fra den indre mester, skabes tilliden i sindet, som gør det lettere for os i fremtiden at kunne modtage de subtile og symbolske svar.

Når vi hæver vores bevidsthed over sindets tærskel, oplever vi kosmisk bevidsthed. Det er fra denne alvidende kilde, vi opnår den dybe forståelse, vi bringer ned i sindet som en gnosis, en indsigt, så den kan blive manifesteret ud i skabelsen.

Det er faktisk den opgave, vi giver os selv ved at blive optaget i broderskabet. Her lover vi os selv at sprede lyset ud i en formørket verden. Det gør vi, når vi arbejder på at forstå vores sande natur og udtrykke den i verden. I sin essens er det lys, vi spreder, årsagen til, at vi eksisterer, og er den yderste årsag til alt i Altet. Kontakten med det lys giver os oplevelsen af, at vi alle er ét. Derfor er alle væsner i kosmos brødre og søstre.

Templet er et symbol på mennesket og også selve naturen. Ritualerne viser de processer, der sker i skabelsen, ved at aktivere de forskellige dele af templets symbolik. Arbejdet med templet som symbol, som det fremtræder i dagens Rosenkors-Orden, har mange paralleller til arbejdet udført af Rosenkorsere op igennem tiderne og gengivet på mange forskellige plancher. Der er mange måder at gengive processerne på.

Formålet med symbolerne, ritualerne og templet er, at vi arbejder med dem. Vi må gøre symbolerne, ritualerne og templet til en integreret del af os. Templet og dets symboler og ritualer er tilpasset det moderne menneske, så det er muligt i en hektisk hverdag at opnå kosmisk bevidsthed.

Det at opnå kosmisk bevidsthed fra tid til anden hjælper os til en dybere forståelse af vores sande natur. Bevidst brug af kosmisk bevidsthed vil over tid forbedre evnen til at leve ud fra den indsigt og forståelse, vi modtager som mennesker. Denne indsigt opfordres vi til at dele med verden. Indsigten er det lys, vi har lovet at sprede.

Templet er nok et af de vigtigste elementer i Rosenkors-traditionen, der stilles til vores rådighed, så vi kan fuldføre vores opgave som levende væsner og medskabere af universet. For at fuldføre opgaven må vi studere symbolerne, opleve ritualerne som initiant, gradsvidne eller som deltager i konvokationer m.m, hvor det er muligt.

Templet og al dets symbolik kan kun blive en integreret del af os, hvis vi arbejder koncentreret med alle dele af symbolikken. Ved at bruge kontemplation og meditation kan vi åbne os op for kommunikationen, der konstant strømmer fra vores indre mester - den indre mester er et dybt aspekt af vores egen natur.

Svarene kommer fra kilde, som vi i traditionen kalder Gnosis. Indsigten kan vi kun få ved at hæve vores bevidsthed til kosmisk bevidsthed. En mester forstår skabelsen og følger dens udvikling med bevidsthedens forstående øjne. Mesteren registrere alle forandringer med anerkendelse og uden identifikation.

Årets RCU handler om ritualer og symboler, som er Rosenkors-traditionen vej til illumination. Årets RCU klæder dig på til at kunne afdække din egen og universets natur samt lade dit lys skinne i verden. I årets RCU vil vi under morgensamlingerne arbejde med to meget unikke symboler, som vi måske er tilbøjelige til at tage for givet.