Från Storlogens blogg

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

11 Apr 2018

Tankerne i gnosticismen har mange rødder

Gnosticisme er mange ting. Gnosticisme findes i den moderne hverdag. Gnosticisme bruges og har i tusindvis af år været brugt forskelligt af forskellige kulturer. I dag finder vi derfor i gnosticismen mange kulturelle islæt; et af de ældste er dualismen, som vi kan spore tilbage til zoroasterismen fra Persien. Zoroasterisme er en af de første religioner, der har et klart skabelsesbillede med elementer fra både monoisme og dualisme.

26 Mar 2018

Rosens symbolik

Många uppfattar Rosenkorset som en enbart kristen symbol, men inget kunde vara felaktigare. Rosenkorset har en symbolik som går långt tillbaka i tiden och fanns redan innan kristendomen etablerades som religion. Korset är en av mänsklighetens äldsta symboler, och återfinns på hällristningar, gravar och i antika religioner och vildrosen har funnits i åtminstone 35 miljoner år.

20 Mar 2018

Symboler

Et av menneskets fremste egenskaper er vår evne til nysgjerrighet.  Vi har alltid stilt spørsmål ved alt, kanskje ikke minst vår plass her på jorden.  Vi har fundert og reflektert over de store spørsmål, ikke for å finne et fasit svar, men kanskje mer for å videreutvikle vår innsikt og forståelse.  Opp gjennom tidene har vi bygget opp ulike kulturer, tradisjoner og samfunn, og som en del av dette har vi utviklet et omfattende vokabular av symboler.  Det er gjennom dette arbeidet bygget opp en forståelse rundt dem, hva de skal symbolisere.  Alle disse symbolene vil ha sitt eksoteriske og sitt esoteriske uttrykk, som snakker til våre sanser og til vår sjel. 

12 Mar 2018

Kontemplation

Dagens ämne berör ett av våra mystikers främsta hjälpmedel för att sätta oss i intimt samband med det högsta Kosmiska gudomliga, när vi vill utröna mest möjligt om den begäran/frågeställning vi bär med oss i vårt hjärta in i meditationen.

02 Mar 2018

De tre pelarna i Rosenkors-traditionen

Varje år till Kristi Himmelfärds-helgen samlas Skandinaviens Rosenkorsare till seminariedagar vid Storlogen i Onsala strax söder om Göteborg. Arrangemanget kallas Rosenkors-Universitetet (RCU). Ordet universitet ska i detta sammanhang inte tolkas som det görs normalt, utan förstås i dess ursprungliga betydelse: helhet, alltomfattande. För medlemmar inom Orden är RCU en seminarieverksamhet med andlig dimension, som vi kan delta i för att berika vårt vetande, inspireras och växa som människa.