Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

18 Jun 2018

Intuisjon

Å skrive om intuisjon er egentlig ikke lett, det blir som å skrape litt i overflaten. Mange interessante studier er gjort opp gjennom tidene og flere kjente personligheter som: Platon, Kant, Einstein og Jung, har skrevet om intuisjon, bare for å nevne noen.

05 Jun 2018

Moderna Rosenkors-manifest

På 1600-talet skrevs de manifest som i våra tider är kända som de s.k. Rosenkors-manifesten (Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis och Christian Rosenkreutz Alkemiska Bröllop). Dessa hade både en mystisk, symbolisk karaktär och en klar samhällsförbättrande inriktning. Otroligt mycket har förändrats sen 1600-talet till det bättre, men det är på många sätt oroande med de orättvisor som fortfarande finns i världen.

27 May 2018

Kvindelige mestre, gudinder og mystikere gennem tiden

I den mystiske og metafysiske litteratur er der få henvisninger til kvindelige mestre, dvs. kvinder, der har opnået en åndeligt oplyst tilstand. Til gengæld mangler der ikke beskrivelser af maskuline mestre gennem tiderne. Hvad skyldes så denne ”forskelsbehandling”? En grund kan være, at kvinder, i de samfund, de befandt sig i i tidligere tider, ikke har haft lige muligheder for at udtrykke eller vække sådanne åndelige egenskaber, fordi det på grund af tidens skik og brug i mange kulturer kun var tilladt mænd at optræde offentligt og forklare mystiske filosofiske eller religiøse doktriner. Og desuden fordi de fleste af de ældste hemmelige, initiatoriske skoler enten udelukkede kvinder eller ikke tillod dem at opnå højere grader af indvielse.

03 May 2018

Melencolia - symbolik i Albrecht Dürers konstverk

Som ett smakprov inför föreläsningen “Bilders bärande av kunskap” under RCU 2018 kommer här en beskrivning av några inneboende budskap som kan uttolkas ur ett känt konstverk från år 1514 - Albrecht Dürers etsning Melencolia I.

24 Apr 2018

Nye ledetråder til Det Kymiske Bryllup av Christian Rosenkreuz del 2 Det gylne skinn av soror Christine Eike

I det Kymiske Bryllup, Ordenens tredje manifest fra 1600-tallet, kan vi lese at Christian Rosenkreuz fikk tildelt det Gylne Skinn den tredje dag: