Från Storlogens blogg

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

29 Mar 2019

Om Renhet

Ibland läser man i esoteriska böcker att man bör ”rena sig själv”. Men vad innebär detta egentligen? Man kan självfallet tolka det på många olika sätt, och det görs också inom olika religioner och filosofier. Då förknippar man ofta reningen med att en troende har begått en eller annan ”synd”. 

08 Feb 2019

Om Hjärtats intelligens

Från tid till annan stöter vi på frasen ”Hjärtats Intelligens” och man kan undra vad detta begrepp innebär. Förståelsen av detta är förstås beroende på person, så det som följer är min förklaring utifrån mitt eget bristfälliga perspektiv.

22 Jan 2019

De jødiske mysterier

Det hebraiske ordet Kabbalah betyr både å ta imot men også tradisjon. Dette kan vi jo se på som å ta imot en tradisjon. Derfor omtaler vi en av retningene innen Kabbalah som tradisjonell og autentisk. Tidsmessig referere dette seg til blomstringstiden for de jødiske mysterier gjenfortalt gjennom generasjoner tilbake til gammeltestamentet. Mystikk og mystiske erfaringer har vært en del av jødedommen siden de tidligste dagene. Torah inneholder mange historier om mystiske erfaringer, fra besøk av engler til profetiske drømmer og visjoner. Talmud beskriver bl.a. sjelenes eksistens og når den tar bolig i kroppen. 

07 Jan 2019

Hvad er Enhed?

Som en indgang til dette emne, kan vi starte med at forestille os, at vi alle på et tidspunkt er udgået fra det guddommelige plan, hvor der er fuldkommen enhed, fuldkommen kærlighed, fuldkommen fred. Der kunne vi i virkeligheden godt været blevet i al evig tid, men alligevel valgte vi at inkarnere på Jorden og på en måde begynde forfra, for at få bygget endnu flere kvaliteter ind i vore legemer på endnu dybere niveauer, så vi i stedet for at være hvad man kunne kalde ”børn af Gud”, kunne ende med at blive medskabere i den guddommelige workshop. Det er denne rejse tilbage mod enheden, jeg vil forsøge at beskrive i denne artikel.

17 Dec 2018

Det mystiska tjänandet

Ofta stöter man på ordet ”tjänande” inom Rosenkors-Orden AMORC. Att tjäna en sak eller en annan människa kan låta som något som kräver självuppoffring och kan för en del uppfattas som något självdestruktivt. Men det sätt som Rosenkors-Orden använder ordet på har inget med dessa saker att göra. Istället är det tjänande vi talar om en källa till glädje och sann altruism och en del av att sträva på mystikens stig.