Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

02 Mar 2018

De tre pelarna i Rosenkors-traditionen

Varje år till Kristi Himmelfärds-helgen samlas Skandinaviens Rosenkorsare till seminariedagar vid Storlogen i Onsala strax söder om Göteborg. Arrangemanget kallas Rosenkors-Universitetet (RCU). Ordet universitet ska i detta sammanhang inte tolkas som det görs normalt, utan förstås i dess ursprungliga betydelse: helhet, alltomfattande. För medlemmar inom Orden är RCU en seminarieverksamhet med andlig dimension, som vi kan delta i för att berika vårt vetande, inspireras och växa som människa.

31 Jan 2018

Kabbalahens fire verdener – ditt kosmiske kart

Kabbalah gir oss et kosmisk kart over skapelsesprosessen og hvordan Gud formet universet. Kartet gir oss nøklene til å forstå naturens usynlige lover slik som  dualitet og prinsippene bak arketypene, englene og menneskene.

10 Jan 2018

​Karma, tilgivelse og barmhjertighed

Åndsvidenskaben taler om karma. Kirken taler om barmhjertighed og tilgivelse. Der er derfor god grund til at se nærmere på disse begreber.

Vi må forstå, at karma ikke er en kraft, der straffer eller knuser, men en naturlig tilstand, som konstant virker og har uundgåelige konsekvenser.

30 Dec 2017

​​Du er en sjælspersonlighed, der har en krop!

Udsagnet i overskriften er en tese, som mange mystikere oplever tilværelsen ud fra. De arbejder med sig selv, afdækker skjulte sider af deres natur og får via refleksioner og observationer en dyb forståelse af, hvad menneskets sande natur er. En mysterieskole som Rosenkors-Ordenen pirker til og vækker vores nysgerrighed igennem undervisningen, som mysterieskolen tilbyder. Formålet er, at vi skaber kontakt med det højeste aspekt af, hvem vi er i virkeligheden.

23 Dec 2017

​Ljusets återkomst

Under adventstid tänder vi ett litet ljus varje söndag i väntan på det större ljuset.