14 Dec 2017

​Reflektera dig vidare

Dagens ämne är en fortsättning från tidigare text om affirmationers förträfflighet i arbetet med din personliga och andliga utveckling. Reflektionsfrågor i detta hänseende kan sägas och ses vara ett mycket bra och stödjande komplement till ditt arbetet med att komma fram till, för dig, fungerande affirmationer. Medans affirmationen befäster och bekräftar det önskade påståendet du vill hamna eller vara i så kan reflektionsfrågor vara det som leder fram till, fördjupar eller vidare breddar användningsområdet för dem båda. Affirmationen påstår och reflektionen frågar varför det är så.

På samma sätt som affirmationer redan fungerar som program i ditt undermedvetna så kan reflektionsfrågor ses och sägas göra detsamma. Båda utgår från omedvetna eller medvetna frågor eller påståenden som hela tiden finns inblandat i alla tankeströmmar som ditt sinne manifesterar inom dig. Om du analyserar dina tankeströmmar kommer du väldigt snabbt att finna både affirmationer och frågor om varför det är som det är, som rullar på som gamla trotjänande, men oftast glömda, program i ditt under- och omedvetna sinne, som kanske inte ens är dina egna från början.

Hemligheten ligger i att vara villig att se lite djupare på dig själv, vilka negativa respektive positiva affirmationer och frågeställninigar som ständigt återkommer. I det att du granskar dig själv närmare kanske du upptäcker att du befinner dig på en plats i livet, i en känsla, i en tankeström eller i en upplevelse som du av någon anledning vill ändra eller förbättra. Då kan båda dessa redskap vara dig till god hjälp, men låt oss titta närmare på just reflektionsfrågor för denna gång.

Om vi ytligt och förenklat ser på sinnet och hjärnan, kan vi lätt likna den vid en dator som ständigt söker och ger svar på frågor vi matar in i den. Sinnet och hjärnan har alltså ett barnsligt enkelt beteende i att ständigt och jämt svara på alla frågor och rätta sig efter alla påståenden, som från alla håll i livet från födsel till död nästan översvämmar oss. I dessa ständigt inträngande påståenden och frågor från oss själva och omvärlden, kan det i vår stressade värld vara svårt att värja sig mot allt som vill förändra oss, och därför behövs medvetna strategier där reflektionsfrågor kan vara en god en.

Medvetet användande av reflektionsfrågor, alltså att välja frågeställningar som postulerar det vi vill vara eller hamna i för att hjälpa oss framåt i vår personliga utvecklingsväg, kan hjälpa oss en bra bit framåt på ett relativt enkelt men effektivt sätt. Frågeställningarna kan då ses som ett medvetet styrmedel att få vår alltid väldigt upptagna hjärna/sinne att flytta sitt fokus från den ständiga strömmen av oviktigheter och tidigare programmeringar, till de nya medvetna frågeställningar som leder till en mångfald av svar som vi tidigare inte sett eller ännu varit helt medvetna om.

Exempel kan se ut så här: (En negativ affirmation och frågeställning) ”jag är dum, jag kan inte lära mig någonting” respektive ”varför är jag dum och kan inte lära mig någonting”…

Ni kan redan inse vad dessa påståenden kan ställa till med inom oss, med både vårt tanke och känsloliv, då vår hjärna och vårt sinne gör allt för att leta fram svar till de frågor vi ställt till oss, oavsett om de är positiva eller negativa .
Hellre då medvetet välja positiva sådana som: ”jag är smart, jag lär mig lätt” respektive ”varför är jag smart och lär mig så lätt”.

Ni kanske både ser och känner skillnaden mycket lätt i vad dessa påståenden och frågor kan frammana inom och med er, åt det ena eller andra hållet, och därmed inse att det är applicerbart med relativ enkelhet även i ditt liv, om du nu är villig att prova dem.

Tillverka därför reflektionsfrågorna på samma sätt som affirmationer, med det tillägget att du ställer en fråga om varför eller hur det redan är så som du redan vill att det ska vara. Dessa affirmationers stödjande reflektionsfrågor kommer att överösa dig med upplevelser av många nya, olika svarsalternativ som alla pekar i den riktning vartåt du vill komma/vara. De lyfter således fram och belyser mängder av undermedvetna stödsvar du behöver i ditt fortsatta sökande.
Rätt reflektionsfrågor kan därmed vara verksamma både direkt, och undermedvetet stödjande i att över tid finna många svarsstigar som leder fram till dina del- eller slutmål. Att använda frågeställningar kan kännas mer fritt och lekfullt än andra tekniker, och verkar redan från ett ytligt prövande av dem.

Att medvetet ställa frågor till sig själv har alltid använts av de vise och de lärde i alla tider, och det är med hjälp av frågeställningar som de sedan har hjälpt många av sina lärjungar och adepter att skrida fram i sin utveckling förbi egot och sinnets begränsningar. Så ta dig en ordentlig granskning av hur det ser ut med frågeställningar i ditt inre och prova sedan att hjälpa dig själv framåt förbi de hinder du upplever i din vardag med hjälp av affirmationer och dess tillhörande frågeställningar.
Om du ger den här tekniken/metoden energi och uppmärksamhet kommer du väldigt tydligt och snabbt både se och känna hur du förändras i takt med att du ställer fler och fler medvetna frågor om vem du vill vara och vart du vill komma - personligen och andligen.

Reflektionsfrågor kan se ut som följer:
”varför är jag fantastisk, varför är jag betydelsefull, varför är jag rik och värdefull, varför är jag en bra medmänniska, varför trivs jag så bra med mig själv och mina kollegor, varför är jag så pigg, stark och entusiastisk hela dagarna, hur blev jag så här öppen och kärleksfull mot mig själv och andra, varför har jag så lätt att vara mig själv, hur kan det bli bättre än så här, varför blir allt med mig bättre för varje ny dag, varför fortskrider min personliga och andliga utveckling så perfekt balanserat, varför är gud så vänlig och hjälpsam mot mig, varför känner jag mig tryggare och säkrare för varje ny dag i allt som jag gör, varför är jag nöjd med allt jag gör och har", mm.

Pröva gärna dessa frågeställningar, eller tillverka egna fritt efter ditt sinne och dina önskningar. Upprepa, fundera och reflektera över en sådan varje dag, och se hur mycket de kan hjälpa dig!

I de fall då du behöver tekniker, metoder och energier för att hjälpa dig själv i din utveckling vill jag rekommendera ett medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C., en organisation där undervisningssystemet innehåller allt du behöver för att lära och leda dig själv genom ditt liv i ljus, liv och kärlek. Titta därför gärna in på Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.’s hemsida och läs mer om vad den kan göra för dig, och om tycke uppstår så ansök om medlemskap.

FRC