Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

11 Aug 2016

Tankar om tankar

Har du någon gång märkt att en tanke har avlösts av en annan tanke, som avlösts med en annan tanke med helt skilda innehåll? Som via en serie skeenden och händelser har fört dig antingen till en helt annan situation, annan plats eller ett helt annat inre tillstånd som du inte verkar ha haft någonting med att göra. Du har bara blivit styrd dithän tankarna slumpvis tycks ha velat ha dig.

01 Aug 2016

De fyra prövningarna - Michel Maier, Atlanta Fugiens, 1618

Den som inte söker, kommer troligen aldrig finna (Paracelsus 1493-1541)

Ibland känns det som om hel värld av antika symboler håller på att gå förlorad. Det som förr var vanligt förekommande symboler inom konsten, har förlorat i betydelse eller förståelse. Inom exempelvis den kristna konsten i kyrkor etc, var symbolerna förr avsedda att hjälpa människor, som inte kunde läsa, att minnas berättelser och budord ur Bibeln. Inom alkemin fanns ett symbolspråk som endast den invigde kunde förstå. Om vi jämför med de egyptiska hieroglyferna, där denna heliga skrifts betydelse gick förlorad och kunde återupptäckas först på 1800-talet, kan vi kanske ana vilken skatt som håller på att tappas bort för den moderne sökaren.

25 Jul 2016

Sjælspersonlighedens rejse sammen med dig

Rosen et symbol på din sjælspersonlighed. De fem kronblade repræsentere mennesket som form.

Der er mange veje, der fører til målet at være i permanent kontakt med sin sjælspersonlighed. Egentlig er det en forkert måde at udtrykke det på, for du er sjælspersonligheden, som er inkarneret og lever det liv, du har lige nu. Da jeg skrev om sjælspersonligheden i min sidste note, talte jeg om en orkan, hvor sjælspersonligheden sidder i orkanens øje, og personligheden er ude i den hvirvlende periferi.

18 Jul 2016

Tallkottkörteln – kroppens fabrik av "manna från himlen"

Inom komplementärmedicinen talas det mer och mer om vikten av att hålla tallkottkörteln i balans. Den anses vara en av människans viktigaste organ, och ny forskning visar att den som enda organ i kroppen är sammankopplad med kroppens samtliga celler. På sin tid menade filosofen René Descartes (1596 – 1650) att tallkottkörteln, som också kallas för det tredje ögat, var länken mellan själen och kroppen. Att den var själens säte och möjliggjorde kontakten med världssjälen.

11 Jul 2016

Objektiv bevissthet og våre subjektive evner

Forrige gang diskuterte vi sansene våre (http://www.amorc.no/blog/view/sansing-og-vibrasjon...). Hvordan disse spiller sammen, den sjette sans og påvirkningen symboler har på sansingen. Alt dette handler om vibrasjoner. Når vi diskuterer dette er det viktig å skille mellom de to begrepene sansing og persepsjon. Sansning er prosessen der sanseorganene våre registrerer informasjon, mens persepsjon er hjernens opplevelse og tolking av denne informasjonen. Det handler om det bevisste- og ubevisste sinnet.