Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

01 Mar 2016

Själspersonlighetens syn på vårdagjämning

Vi lever i en värld med många cykler. En av de stora cyklerna är årstiderna, vars budbärare är de två solstånden och de två dagjämningarna, som beskriver olika övergångar i naturen.

I denna artikel betraktar vi dessa cykler med perspektiv från det norra halvklotet.

26 Feb 2016

Gnosis og Abu Simbel

Forrige år var jeg til det årlige Storlogeseminar, som handlede om Gnosis. Storlogeseminarer er en del af den mundtlige tradition i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C., idet seminarerne formidler en viden og praksis, der ikke leveres skriftligt til hjemmestudier. Gnosis (ikke gnosticisme) udgør sammen med Hermetismen og Kabbalaen de tre søjler Rosenkorsfilosofien bygger på.

18 Feb 2016

Lyset uten skygge

Utdannelse [utbildning] er et kjennemerke for vår kultur. Å skaffe seg kunnskap er blitt alles privilegium og skolesystem, bibliotek, kursvirksomhet, foreningsliv, m.m. deltar i det store arbeidet med å formidle vår tids viten til mottagelige sinn. I Rosenkors-tradisjonen sammenligner vi kunnskap med lys. Ordet opplysning viser hvor naturlig det er å gjøre en slik assosiasjon. Det handler imidlertid om et lys som ikke er av denne verden…

12 Feb 2016

Mystik

Bara känn lite på det ordet, mystik, och garanterat dyker det upp något i ditt sinne som hör ihop med dina egna upplevelser av det du kan associera till ordet mystik. Visst dyker det upp scenerier med en aura av det mystiska och okända från både platser, böcker,filmer, teater, konst, musik, kurser, föredrag och andra upplyftande och lärorika möten.

07 Feb 2016

Rosenkors-Manifestene

I Rosenkors-Ordenen finner man tre manifester fra 1600-tallet. Hver på sin måte forteller disse skriftene om Rosenkors-Ordenens stiftelse, dens idealer og filosofi. Disse tre skriftene det er her snakk om er; Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis og Det Kymiske Bryllup.