Artiklar för fördjupning

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat material som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

15 Sep 2016

De fire verdener i Livets Tre

Det har vært skrevet tekster, om både Kabbala og Livets Tre, og i den forbindelse kommer en ikke unna de fire verdenene. De er en del av det hele, som fire ulike sfærer, som bygger på hverandre.

01 Sep 2016

​Att välja invigningens väg

Vad innebär en invigning ur mystisk och andlig synvinkel? Etymologiskt beskriver invigning en övergång, det att du lägger ett gammalt stadium bakom dig och öppnar upp för nya insikter, ny förståelse. Ordet kan användas synonymt med upplysning – illumination – där du tillförs något som vidgar ditt medvetandes horisont och som gör att du kan växa på nya erfarenheter. Livet är ur detta perspektiv fullt av ”invigningar”. Vi möter hela tiden utmaningar. De lärdomar dessa ger får oss att personligen växa och utvecklas. Inom mysterietraditioner används emellertid invigning som ett verktyg för medveten – inte tillfällig – andlig växt. Genom studier, tekniker, övningar och ritualer tillförs du kunskaper som kan fördjupa din livsvisdom och stödja dig i förverkligandet av en helt unik komposition: ditt liv.

30 Aug 2016

Labyrinten – en symbol för helhet

På många platser på vår jord och i de flesta kulturer i världen, återfinner vi labyrinten. I Petra i Jordanien, finns till exempel mångtusenåriga hällristningar med labyrintmönster. På Kreta är det mytomspunna palatset på Knossos uppbyggt som en labyrint, och i Sverige är Norrbottens skärgård, den mest labyrinttäta platsen i världen. Labyrinten är förmodligen ett av våra äldsta mönster, och sägs vara en symbol för helhet.

23 Aug 2016

Indvielse gennem spirituel praksis

Der findes mange beskrivelser af, hvad en indvielse er. Indvielsesbegrebet bruges tit til at beskrive udviklingsstadier hos mennesket. Indvielser bruges af mysterieskoler som Rosenkors-Ordenen som overgangsrite fra en grads undervisning til den næste. Indvielsen viser, hvad den søgende kommer til at møde i den næste grad. Indvielsen indeholder rituelle og symbolske handlinger, som taler sjælens sprog og derfor vækker den viden, den søgende sjæl har med sig i denne inkarnation.

17 Aug 2016

​Alt er vibrasjoner - The Music of the Spheres

Vibrasjonsdata spenner over et enormt spekter, men alle former for vibrasjoner tilhører samme energi. Se på skapelsen som «et endeløst tog» av vibrasjoner. Gjennom fysikken og kjemien lærte vi at kohesjon og attraksjon skapte tiltrekning, mens adhesjon ga en klebeeffekt og repulsjon ga frastøtning. Alle disse fire egenskaper skapes gjennom vibrasjoner. Gjennom Rosenkorstradisjonen hører vi om Åndeenergien, dens opphav, doble polaritet og vordan slike vibrasjoner når oss gjennom kosmos og universet. De gamle kabbalister http://www.amorc.no/arkiv/kabbala.htm beskrev disse vibrasjonene på en utrolig vakker og malerisk måte. Før begynnelsen var det bare Gud. Ingenting annet eksisterte, ikke engang ingenting. Men det Absolutte, Ayin , ønsket å se seg selv og eksistensen ble det store speil der Gud kunne oppfatte refleksjon av seg selv som Gud. Slik oppsto og slik er Skapelsen. Gud Er!.