Från Storlogens blogg

Här delar vi nyheter, kommentarer, artiklar och annat som kan vara av intresse för våra medlemmar och andra intresserade.

22 Sep 2016

​Koncentration - et af de redskaber mystikeren må mestre

Rosenkors-Ordenen lærer sine studerende om syv basale teknikker, som mystikeren må kunne bruge for at få kontakt med den kosmiske bevidsthed, sin indre mester, sjælspersonligheden eller det guddommelige. Det er med det formål, Rosenkors-Ordenen underviser sine studerende i de universelle love og principper. For at få det fulde udbytte af studierne må de studerende lære at mestre følgende 7 redskaber: affirmation, bøn, intuition, koncentration, kontemplation, meditation, visualisering.

15 Sep 2016

De fire verdener i Livets Tre

Det har vært skrevet tekster, om både Kabbala og Livets Tre, og i den forbindelse kommer en ikke unna de fire verdenene. De er en del av det hele, som fire ulike sfærer, som bygger på hverandre.

01 Sep 2016

​Att välja invigningens väg

Vad innebär en invigning ur mystisk och andlig synvinkel? Etymologiskt beskriver invigning en övergång, det att du lägger ett gammalt stadium bakom dig och öppnar upp för nya insikter, ny förståelse. Ordet kan användas synonymt med upplysning – illumination – där du tillförs något som vidgar ditt medvetandes horisont och som gör att du kan växa på nya erfarenheter. Livet är ur detta perspektiv fullt av ”invigningar”. Vi möter hela tiden utmaningar. De lärdomar dessa ger får oss att personligen växa och utvecklas. Inom mysterietraditioner används emellertid invigning som ett verktyg för medveten – inte tillfällig – andlig växt. Genom studier, tekniker, övningar och ritualer tillförs du kunskaper som kan fördjupa din livsvisdom och stödja dig i förverkligandet av en helt unik komposition: ditt liv.

30 Aug 2016

Labyrinten – en symbol för helhet

På många platser på vår jord och i de flesta kulturer i världen, återfinner vi labyrinten. I Petra i Jordanien, finns till exempel mångtusenåriga hällristningar med labyrintmönster. På Kreta är det mytomspunna palatset på Knossos uppbyggt som en labyrint, och i Sverige är Norrbottens skärgård, den mest labyrinttäta platsen i världen. Labyrinten är förmodligen ett av våra äldsta mönster, och sägs vara en symbol för helhet.

23 Aug 2016

Indvielse gennem spirituel praksis

Der findes mange beskrivelser af, hvad en indvielse er. Indvielsesbegrebet bruges tit til at beskrive udviklingsstadier hos mennesket. Indvielser bruges af mysterieskoler som Rosenkors-Ordenen som overgangsrite fra en grads undervisning til den næste. Indvielsen viser, hvad den søgende kommer til at møde i den næste grad. Indvielsen indeholder rituelle og symbolske handlinger, som taler sjælens sprog og derfor vækker den viden, den søgende sjæl har med sig i denne inkarnation.