13 Jun 2016

​Din indre mester

Den indre mester opfatter jeg som et aspekt af vores sjælspersonlighed. Sidst fortalte jeg om vores samvittigheds stemme, der vejleder os til at leve i overensstemmelse med vores sande natur. Den indre mesters funktion er at give os viden og erfaring, så vi kan udtrykke vores sande natur i verden.

Rosenkorsere forstår samvittighedens stemme og den indre mester på hver deres måde. Det er naturligt og sundt. Nogle forstår dem som personer eller selvstændige væsner. Andre forstår dem som funktioner i sjælspersonligheden. Denne anden opfattelse er udgangspunktet for næste overskrift.


Selv om jeg opfatter både samvittighedens stemme og den indre mester som funktioner i sjælspersonligheden, udelukker jeg ikke, at der er væsner, der arbejder som en mester, der underviser mig.

Den indre mester som funktion i sjælspersonligheden
Når vi ser på den indre mester som en funktion, kan den sammenlignes med kroppens hukommelse, der indeholder alle vores oplevelser og erfaringer. Din indre mester har adgang til hele sjælspersonlighedens samlede erfaringer og viden. Din indre mester kan kommunikere med alle sjælspersonligheder. Vi oplever derfor fra tid til anden, at vi bliver vejledt af en mester.

At være bevidst, det vil sige at opleve livet og alt og alle i og uden for os kræver en god skelneevne, en god forankring og kontakt med sjælpersonligheden og dens funktioner, som blandt andet er samvittighedens stemme og den indre mester.

Det vigtigste for en mystikker er ikke at diskutere forståelsen af den indre mester, men at være i kontakt med den indre mester. Spørgsmålet er, hvordan opnår vi den bevidste kontakt. Det er det, Rosenkors-Ordenens undervisning lærer medlemmerne gennem teori, øvelser, symboler, ritualer og meditation.

Hvordan opnår jeg kontakt med den indre mester
Som beskrevet i artiklen om samvittighedens stemme starter det med at træne sin intuitive evner. Efterhånden som vi mestrer intuitionen, fjerner vi dirigentstokken fra den tillærte kulturelle samvittighed og får nu i stedet sublim vejledning i form af fornemmelser og følelser fra samvittighedens stemme. Når vi lytter til den og har etableret et stabilt samarbejde, åbnes der for de højere intuitive evner, hvor vi oplever en mere konkret kommunikation. Denne kommunikation udtrykker sig gennem symboler og billeder, som bliver mere og mere konkrete, indtil vi oplever kommunikationen som en indre dialog eller samtale med den indre mester. Vi skal træne den kommunikationsform op med det dybeste aspekt af os selv.

Selv om vi har opnået sådan kontakt med den indre mester, vil verbal dialog være sjælden, da den ikke rummer den komplekse mængde af information, som symbolske billeder indeholder.

På rejsen oplever vi det, som kaldes illumination og indvielser. Den slags oplevelser viser, at vi er på rette vej, på vej til at være i bevidst kontakt med vores sjælspersonlighed. Det kymiske bryllup beskriver denne forening, som gør det muligt for mennesket at udtrykke sin sande natur, sin sjælpersonlighed ud i verdenen. Det er Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.s højeste mål for sin undervisning og alle sine medlemmer.

Al begyndelse starter med første skridt
Vi har gennem Mysterieskolen udviklet et kursus, vi kalder Refleksion. Kurset leder dig gennem den process, der fører til kontakten med den indre mester. Da vi har lært meget i vores liv, er der også meget, der slukker kontakten med vores indre mester. Kontakten etableres ved at skabe balance i kroppens systemer og psykens mentale og følelsesmæssige funktioner. Når der er opnået en vis balance, kan sjælspersonligheden udtrykke vores sande natur.

Refleksionskurset får du uden nogen forpligtelser. Vi skal blot have dit navn og din e-mail-adresse, så vi kan sende dig link til kursets lektioner. Du kan til enhver tid afmelde dig. Læs mere her om mysterieskolens kursus. www.mysterieskolen.dk www.mysterieskolan.se www.mysterieskolen.no.

Kim Achen