20 Nov 2015

Vibrasjoner

En stille vårdag, man er ute og går seg en tur, så kjenner en vibrasjonene fra solen, strålene som treffer en og kiler en på kinnet. Man hiver en stein uti vannet og ser hvordan ringene brer seg utover. En varm sommerdag, springer en uti sjøen og kjenner vannets svalende effekt på kroppen, hvordan bølgene slår mot beina. Man kjenner gleden fra alle barna som springer rundt på stranden og leker. En kjølig høstdag tar man seg en tur i fjellet og betas av naturens enorme fargeskrud, som stråler mot en. Man setter seg ned på en stein og hører naturens egne lyder, det er som om den spiller på sitt eget klaviatur, der svingningene fra strengene setter luften i bevegelse. Så kommer vinteren, man vandrer i det stille landskapet, snøen ligger som et hvitt teppe utover og man kjenner vinterens kulde i kinnene. Under den hvite kappen kan en ane jordens hvilepuls, før en ny vår atter kommer.

Alt er vibrasjoner og vi påvirkes forskjellig av årstidenes gang, der naturens vibrasjoner bever.

Gjennom studiene i Rosenkors Ordenen tilegner vi oss en dyp forståelse av hva vibrasjoner egentlig er for noe, hvordan de påvirker oss og naturen og deres dypere mystiske virkning. Viktige nøkkelord her må være kohesjon, adhesjon, attraksjon og repulsjon. Vi får en grundig innføring i hvordan vi i vår hverdag kan fokusere på hvilke vibrasjoner vi lar oss utsette oss for og hvordan vi kan unngå andre. Dette handler om å være bevisste i det ubevisste.

Innen Hermetismen har man syv prinsipper. Et av disse prinsippene omhandler vibrasjoner. Der kan man lese at ingenting hviler, alt beveger seg, alt vibrerer. Alt er i bevegelse hele tiden, det er ingen stillstand. Disse vibrasjonene har nok en form for rytme som endres over tid. Slik er det vel med alt i dette universet, ting kommer og går, akkurat som årstidene. Alt er vibrasjon, alt vibrerer, fra den minste cellen i kroppen vår til hele universet. Alt henger sammen.

I bibelen kan man lese: I begynnelsen var Ordet og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. (Johannes 1:1). Dette ordet hva det nå enn var, så kan man enes om at ord skaper vibrasjoner i luften. Disse lydbølgene sprer seg utover som ringer i vann og når sine tilhørere på kanskje flere måter. Innen esoterisk visdom viser man til at alt er skapt gjennom lyd, dvs. vibrasjoner, enten det er "OM" fra Østens mystikk som ble brukt eller om det var ordet Logos fra Vestens åndelighet. Lytt til når de Tibetanske munkene «synger» OM/AUM mantraet, det bare bølger mot en, man kjenner deres vibrasjoner.

Vibrasjonene kan være hurtige og periodiske i sine bevegelser alt etter hvilket element de oppstår i og forplanter seg videre i. Vibrasjoner er resonans, for de formes på sin vei og vil ha en tilbakevirkende kraft. Denne resonansen oppstår bla inni mennesket og påvirker bla våre ulike organer. Per Fugelli uttalte en gang: Latter er god medisin, for når man ler så masserer man de innvendige organene. Vibrasjonenes videre mystiske effekt kan man studere videre i Rosenkors Ordenen.

I vår hverdag utsettes mennesket for en mengde vibrasjoner, som ikke er like lette å sanse, det kan være seg ulike former for stråling fra naturlig eller menneskeskapte kilder. Vi lar oss påvirke og vi påvirker selv alt rundt oss, mer eller mindre bevisst eller ubevisst. Alle våre tanker, følelser og handlinger har sin spesielle vibrasjon. Disse vibrasjonene blir som en resonans i det mellommenneskelige rommet og da av en identisk kvalitet. Det blir som et speil av de vibrasjoner som utstråles. I det mellommenneskelige rommet ligger vibrasjonene av ærlighet, samhold og kjærlighet og vil fungere som selve limet, som får det hele til å henge sammen. Slik sette er mine tanker uatskillelig knyttet til resten av universet, for alt henger sammen. Intet er en lukket enhet for seg selv, vibrasjonene forener det hele. I dette bildet lærer en å bli bevisste rosenkorsere i hverdagen.


You are a living magnet.
What you attract into your life
is in harmony with your
dominant thoughts.
- Brian Tracy