01 Dec 2015

Mystikerens skjulte redskab - Åndedrættet

Åndedrættet giver alle mennesker det element, der er årsagen til, at vi er levende væsner. Vores vejrtrækning har stor indflydelse på vores mentale og følelsesmæssige tilstand. Derfor lærer medlemmer i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. at bruge åndedrættet til at fremme ønskede resultater, og forstå hvad der gør os til levende og bevidste væsner.

I alle mysterieskoler bruges åndedrættet aktivt som en del af de mange praksisser, der udøves. Åndedrættet er noget af det allervigtigste for mystikeren, da det er den bevidste vej til at skabe forskellige tilstande i vores krop og i vores sind. Østens skoler har udviklet mange åndedrætsøvelser, der skaber forskellige resultater, som støtter formålet med den praksis eller tradition, der udøves.

Fælles for alle åndedragsøvelserne - uanset tradition - er at gøre alle former ”levende”. Energien er overalt. Den kendes som Chi i Kina, Prana i Indien og indenfor Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. benævnes energien Den Vitale Livskraft. Alle kulturer og filosofier har deres eget navn for denne energi, og fælles for dem alle er, at den er årsagen til liv og bevidsthed. Energi i denne betydning ligger langtfra videnskabens måde at arbejde med begrebet. ”Liv” og ”bevidsthed” anses her for at være biokemiske processer, og dybest set indbildning. Hvem eller hvad, som indbilder sig noget, er dog ikke forsøgt forklaret.

Denne energikomponent findes overalt, selv i de former af universet vi normalt kalder døde. Energien er årsagen til, at alle former opfattes som levende. Fælles for alle levende former er, at de ”ånder” på en eller anden måde. Denne energi er den katalysator, der sætter alle processer i gang i vores krop.

Energien giver liv til alle de livsformer, vi har i vores krop. Normalt vil vi ikke sige, at en jernstang er levende, fordi vi ikke kan se den ånde. Enhver udveksling med omgivelserne er en form for åndedræt. Når vi trækker vejret, så ved vi i dag, at vi udtrækker ilten fra luften, og med udåndingsluften afleverer vi de luftbårne stoffer, der er giftige for os.

Et jernmolekyle udveksler også noget med omgivelserne. Vi ved i dag, at atomerne i et molekyle låner eller afgiver elektroner til hinanden, fordi elektronerne skifter energiniveau. Energiskiftet sker, når de afgiver eller modtager et foton (eller bare et stød), som gør, at de skifter bane i atomstrukturen. Da molekylets atomer samarbejder, fordeler de elektronerne i molekylet, så molekylet er stærkest. Da vi ikke anser atomer og molekyler for levende, siger vi, at de indretter sig efter de love, de virker under.

Der sker en udveksling af energi. Det samme sker, når vi mennesker trækker vejret. Vi modtager energi, der kan sætte gang i processer helt ned til atomart niveau i vores krop. Der er dog en kæmpe forskel i kompleksitet på kroppens mange processer, og molekylernes indbyrdes afhængighed.

Vejrtrækningens kunst er derfor vital for vores krop og vores evne til at kunne opleve selvbevidsthed i den realitet, vi lever i. Menneskekroppen kan opbygge energien og bruge den på mange måder. Vi ser det f.eks. i de ting kampsportsmestrene udfører, hos yogierne og hos kunstnerne. De bruger alle energien til at skabe deres resultater. Fælles for dem er åndedrættet og fokusering af energien.

Vi kan bruge åndedrættet til at bestemme vores mentale tilstand, og vi kan læse andres tilstand bare ved at se på deres åndedræt.

Åndedrættet er en glemt ressource for det almindelige menneske. Vi tager åndedrættet for givet, og vores forældre lærte os ikke om betydningen af vores åndedræt, da de heller ikke havde lært det. Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.’s undervisning lærer dig at bruge åndedrættet bevidst og med forskellig hensigt alt efter formålet. Vi ønsker, at du finder din egen vej, fordi du er unik, og derfor er din vej til din sandhed også unik. Vi hjælper dig på vej med grundelementerne, og det er op til dig at finde den rette formular, der virker for dig.

I vores gratis kursus Refleksion lærer du mere om, hvordan du bevidst kan bruge åndedrættet i forskellige livssituationer. Derudover kan du få den bagvedliggende kundskab som medlem i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Undervisningen og de praktiske anvisninger forædler kundskaben til visdom, når du praktiser din forståelse. Vi lærer dig de dybere aspekter af, hvad du kan udrette med bevidst brug af dit åndedræt.

Online kurset Refleksion giver dig muligheden for at opleve Rosenkors-Ordenens undervisning omsat på en praktisk måde til gavn for dit liv. Online kurset Refleksion er gratis og uforpligtende, og det findes på dansk, norsk og svensk. Af praktiske årsager skal vi bede om dit navn og din e-mailadresse. Du kan melde dig til kurset her: www.mysterieskolen.dk, www.mysterieskolen.no og www.mysterieskolan.se .

Du kan læse mere om Rosenkors-Ordenen - eller melde dig ind - her på hjemmesiden.