04 Nov 2015

Tankens frihet

Varje Rosenkorsare anser att en människa har rätt att vara fri i sin andliga övertygelse – fri från dogmer, gurus eller påtvingade, religiösa påbud. För oss är den fria tanken en mänsklig rättighet, då vi i den ser instrumentet för skapandet av vår egen livsfilosofi och förutsättningen för reintegration.

Jeg kaller på deg, du frie Tanke
du som i din gudommelighet er fri
for hvordan kan Du være fanget
der Du beveger deg fritt i sfærene?

Jeg hørte den gudommelige Lyden
den som setter tonen i universet
vakker var den der Den vibrerte
gjennom sfærenes dunkle lys

For hvem kunne unngå å lytte
til universets hellige Tone?
og hvilken Tanke kunne tenkes
uten å være en del av den?

Hvordan kunne jeg kjenne Tankens kraft?

Hvor fant jeg tankens frø og tilkjennegivelse?

For intet kunne sette Tanken i bur
ei heller omfavne den med sine armer

Tanken var den første gnisten fra Altet
den som vandret gjennom sfærene

Og inspirert av det høyeste Lys
gjennomtrengte den hver lille sjel

Så delte den seg i milliarder av Tanker
lik stjernehavet i universet
og forente seg med menneskene
for å kunne skape gjennom frihet

For gjennom ordet kunne tanken skape
det mystiske kraftens verktøy
det som var tankens budbringer
og dets fysiske utrykk

Slik skapte Tanken en mulighet for handling
gjennom Ordets kraftfulle tone
og der handlingen ble utført av kjærlighet
der kunne Tanken glede seg
i Lysets uendelige univers