30 Oct 2015

Symboler og ritualer

Symboler og ritualer angår os alle. Vi bruger dem alle sammen, men måske gør vi det ikke bevidst. Alle kulturer og subkulturer har sine egne symboler, som er med til at give forklarings- og sammenhængskraft. Alle de store overgange i livet er markeret ved ritualer og de har altid et stærkt symbolsk fundament.

Indledningsvist skal vi se på forskellen på et tegn og et symbol. Har du et bud? Tegnet har en bestemt betydning, som er alment accepteret af alle i kulturen. Det kan være trafikskilte, henvisninger til toiletter eller trapper, eller andre ikoner, som har en vedtaget betydning.

Symboler derimod, giver plads til fortolkning. Symboler repræsenterer noget, er en indgang til en dybere forståelse af et emne. Hvordan symboler skal forståes står den enkelte frit for at fortolke og sker ofte på baggrund af dit forståelsesniveau.

Symbolerne er ord i Sjælens sprog, de taler om det, vi ikke kan forklare med få talte ord. Det kan kræve lang tids øvelse at arbejde med symboler, at få adgang til den betydning, man opdager i dem. Ofte er det frugtbart at meditere på eller at samstemme sig med symbolet for at gå på opdagelse i det – eller måske nærmere: at tage imod dets budskaber. Når man åbner sig for symbolet, viser det sig for dig, og du står i forbindelse med det på din egen måde. Jeg har flere gange arbejdet med symboler sammen med andre Rosenkorsere, og vi har alle individuelle oplevelser med symbolerne. Ofte er der overlap i temaerne, men nogle ser farver, andre ser film, atter andre oplever energier og nogle ”ved bare” hvad symbolet betyder – har en intuitiv forståelse uden videre. Det er meget berigende at dele oplevelser med hinanden, og man får en endnu dybere oplevelse af, at symbolernes verden er mangfoldig og rig.

Men hvis Symbolerne er ordene, hvordan dannes så sætningerne (meningerne, betydningerne) i Sjælens sprog?

Når Symbol på Symbol sættes sammen i en meningsfyldt kæde, udgør de et Ritual. Ritualerne er handlinger der består af symbolske elementer, ofte som symboler der indgår i symbolske handlinger.

Inden du kender symbolernes betydning, kan et ritual virke overvældende. Men jo mere fortrolig du bliver med symbolikken i ritualerne, desto større og smukkere dimensioner får de. Ritualerne taler til det, der er bag det talte sprog, til en dyb og intuitiv forståelse som ikke kan italesættes, men som føles kraftfuldt og stærkt af din sjæl. Det sker at Ritualet taler så stærkt og at du er så sensitiv, at du får en mystisk oplevelse, der giver et indblik bag ”tempeltæppets forhæng”.

I Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. anvendes symboler i alle sammenhænge. Rosenkorset er måske det første symbol du møder, når du træffer Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Det har en given betydning, men det er stadig åbent for mystiske oplevelser når du fordyber dig i det. Som du måske allerede ved, symboliserer det eksistensens dualitet for det inkarnerede menneske på jorden: mødet mellem vores fysiske krop og vores immaterielle sjæl. Korset symboliserer kroppen med armene spredt ud, og midt i hjerteregionen findes vores Sjæl, der symboliseres ved rosen. Sjælen udvikles og forfines ved anvendelse af åndelig alkymi efter vi har prøvet og lært i den fysiske verden. Denne fremadskridende proces symboliseres ved at rosen på korset kan være udsprunget i forskellig grad – udviklingen går fra rosenknop til fuldt udviklet rosenblomst.

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. anvender Ritualer i alle sammenhænge, da det er en initiatorisk Orden. Det betyder at Ordenen har et gradshieraki, som man kan indvies til efterhånden som man arbejder sig gennem graderne. Disse indvielser består af Ritualer, der knytter an til Gradens tema på meget smuk vis. Ritualer er den faste ramme, som de regelmæssige medlemsmøder i de lokale enheder finder sted i. Selv dine hjemmestudier af Ordenens lære finder sted i ritualiseret form.