11 Aug 2016

Tankar om tankar

Har du någon gång märkt att en tanke har avlösts av en annan tanke, som avlösts med en annan tanke med helt skilda innehåll? Som via en serie skeenden och händelser har fört dig antingen till en helt annan situation, annan plats eller ett helt annat inre tillstånd som du inte verkar ha haft någonting med att göra. Du har bara blivit styrd dithän tankarna slumpvis tycks ha velat ha dig.


Det här är ett mysterium för de allra flesta människor, allra mest för de som ger utveckling åt medvetandet och medvetenheten en ringa plats i sitt liv. Men för sökare och utforskare av detsamma finns det olika metoder, tekniker och verktyg att använda sig av. Som man över tid kan lära sig att både styra tankar och känslor med, och därigenom kunna bryta tillstånd som man själv inte längre vill vara i. En del av dessa tekniker och metoder är förebyggande och fungerar således bättre över lång tids praktiserande och utnyttjande av de samma. Åter andra tekniker och metoder finns att använda när tillståndet är mera akut eller nödvändigheten kräver det.

Inom Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. finns en rik flora av tekniker och metoder avsedda att hjälpa oss långt fram i vår personliga och andliga utveckling, som är mycket väl prövade och väl fungerande. En del återfinns även som grunder och kärnor till många moderna och populära teknik- och metodsystem inom självhjälps-genren, och åter andra tekniker är lika avancerade som de är snillrikt enkla, och lärs ut till alla som är villiga att underkasta dem tid och prövning och införliva dem i sina liv.

I min egen mystiska praxis har jag gått igenom och testat många olika tekniker och metoder för att påverka mig själv i den riktning som jag önskar mer av. En del tekniker har krävt ansträngning och tid för att få dem att fungera. Andra fungerar enklare och direkt bara man minns att göra dem när tillfälle dyker upp, vilket är svårigheten…! I denna senare kategori finns det många tekniker som är mycket användbara, enkla och ibland komiska och riktigt roliga att använda. Några av mina personliga favoriter som jag ofta återkommer till är frågor man ställer till- och om de tankar som ännu inte framträtt än. I frågandet, eller snarare i ifrågasättandet, av tankarnas sanningsgrad och validitet i det de försöker påverka dig att lyssna till och att senare göra, kan du med träning lära dig att inte ta alla dina tankar på så stort allvar. De står inte alltid i proportion till vad som är rätt och bra för dig just nu.

I omedvetenhet och ouppmärksamhet kan tankarna istället leda dig in i tråkiga och jobbiga sinnesstämningar som kan vara ihållande över mycket lång tid. Därför kan brytandet av ett tankemönster och speciellt ett ifrågasättande av detsamma skapa ett sekundkort men oerhört viktigt tankeuppehåll, som med träning kan göras längre, där ditt inre hinner koppla om från stress till avslappning där din självläknings- och balanseringsförmåga startas, vilket kan ge dig ett stort inflöde av precis det du behöver, som tankarna och tankekedjorna har hållit dig ifrån. Härnedan följer några av de exempel jag själv använder och sprider vidare där det behövs.

Sitt eller ligg så bekvämt och avslappnat som möjligt, och försök lyssna på och följa de tankar du just nu har. Vid nästa menings slut avbryter och frågar du ditt sinne eller dina tankar:
Vilken färg har nästa tanke - Vilken form har nästa tanke - Vilken lukt har nästa tanke
Vilken smak har nästa tanke - Från vilken riktning kommer nästa tanke - På vilket språk förmedlas nästa tanke - Varför kommer en ny tanke - Är nästa tanke verkligen min.....

När du uttalat en fråga så iakttar och lyssnar du till vad som händer i ditt tankeflöde och hur det påverkas av denna medvetet avbrytande aktivitet. Upprepa så många gånger du vill eller känner att du behöver.

Om tillståndet du är i är av allvarligare och jobbigare art kan korta kommandon av kraftord behöva användas. Dessa ord av kraft kan med fördel vara svordomar riktade mot just tankarna som av vana bara kommer och påverkar dig. Du kan med fördel använda dig av ordet ”STOPP”, följt av att du manar fram en aggressiv eller ilsken energi inom dig precis på samma sätt som om du mötte en hotfull främling du behöver skydda och försvara dig mot. Se alltså på de tankar du ofta fastnar i, tyngs ner och mår dåligt av så som objudna och hotfulla främlingar som inte behöver finnas i ditt sinne längre.

Så testa själv att bryta tankemönstret med tekniker och metoder liknande dessa som jag beskrivit ovan. Din egen fantasi kan säkert skapa och hitta på många fler som passar dig lika bra eller bättre än förslagen ovan. Annars finns det oändligt många andra som du lätt kan hitta i både böcker, på nätet, i utbildningar och på kurser.

I dessa och många andra fall då du behöver tekniker, metoder och energier för att hjälpa dig själv i din utveckling vill jag rekommendera ett medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. En organisation där undervisningssystemet innehåller i stort sett allt du behöver för att lära och leda dig själv genom ditt liv i ljus, liv och kärlek. Titta därför gärna in på Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.’s hemsida och läs mer om vad den kan göra för dig, och om tycke uppstår så ansök om medlemskap redan idag.

FRC