01 Sep 2016

​Att välja invigningens väg

Vad innebär en invigning ur mystisk och andlig synvinkel? Etymologiskt beskriver invigning en övergång, det att du lägger ett gammalt stadium bakom dig och öppnar upp för nya insikter, ny förståelse. Ordet kan användas synonymt med upplysning – illumination – där du tillförs något som vidgar ditt medvetandes horisont och som gör att du kan växa på nya erfarenheter. Livet är ur detta perspektiv fullt av ”invigningar”. Vi möter hela tiden utmaningar. De lärdomar dessa ger får oss att personligen växa och utvecklas. Inom mysterietraditioner används emellertid invigning som ett verktyg för medveten – inte tillfällig – andlig växt. Genom studier, tekniker, övningar och ritualer tillförs du kunskaper som kan fördjupa din livsvisdom och stödja dig i förverkligandet av en helt unik komposition: ditt liv.

Ett annat sätt att beskriva invigning på är följande bild: Föreställ dig att du har levt hela ditt liv med en slöja framför dina ögon. Slöjan har flera lager men är likväl såpass tunn och genomskinlig att den inte hindrar dig från att se och leva normalt. Du ser emellertid – utan att vara medveten om det – allt omkring dig i ett diffust dunkel. Verkligheten är synlig men utan kontrast och i ett vagt ljus. Så en dag händer det något i ditt liv som påverkar dig djupt. Händelsen gör att du börjar tänka i nya banor och plötsligt är det som om du på något sätt ser din egen verklighet i ett förnyat ljus. Du känner att de avgörande val du gjort i livet framträder tydligare, du tänker klarare och du får nya perspektiv som ger insikt och förståelse. Ett eller flera lager av slöjan har fallit från dina ögon…

Denna tankebild tydliggör vad det – ur mystisk och andlig mening – kan innebära att vandra en invigningsväg. Sedan urminnes tider har mysterieskolor arbetat för att vägleda och inviga sökare i livets mysterier och genom olika tekniker och övningar stödja sökaren i den process det är att avlägsna den slöja som för varje människa ännu döljer ”den verkliga verkligheten” – sanningen bakom allt.

För att dessa ord ska ge mening förutsätter det att du redan haft några upplevelser i livet som fått dig att vakna upp för existensen av en verklighet långt djupare än den rent fysiska. Du känner att tillvaron har en högre mening och att den rymmer så mycket mer än ”bara” att vandra från vaggan till graven. Frågorna har börjat strömma på – de stora, existentiella frågorna – och något oförklarligt inom dig driver dig att söka svar på dessa frågor.

Mysterietraditionerna säger att svaren finns – närmare än du kanske tror, och att ett effektivt sätt att nå dem är på invigningens väg. Eller det är kanske bättre att säga på invigningens stig. Varje sökare har sin egen smala invignings-stig att vandra och det är den mest utmanande stig du kan välja. Orsaken är att denna stig leder inåt, det är en process där du behöver möta och lära känna dig själv – på nytt, på nytt och på nytt. Svaren på frågorna du söker finner du i djupet av ditt inre genom denna process – som långsamt och steg för steg leder dig in till din egen Själs rike. Sanningen hittar du med andra ord när du lär känna dig själv som den du verkligen, innerst inne, är.

Då jag behövde det som mest, kom Rosenkors-Orden AMORC ”tillfälligt” in i mitt liv. Vid den tidpunkten kan man beskriva mig som en ”trotsig fritänkare” och det låg något paradoxalt i att känna sig dragen till en Orden med struktur och fasta ramar. Det blev en aha-upplevelse hur denna struktur inte utgjorde några gränser eller begränsningar, utan gav en riktning och en vägledning åt mitt eget sökande – i full frihet. Det sista helt avgörande för mig. Genom mötet med Rosenkors-traditionens ritualer och invigningar kom nya aha-upplevelser, både känslomässiga, mentala och andliga.

En invigning som leder till personlig insikt och andlig växt kan ske på många plan och är oftast inte beroende av någon annan medaktör än du själv. Att medvetet söka invigningens stig genom en mysterieskola, har emellertid sina fördelar. Några exempel för egen del som Rosenkorsare, är att

  • få tillgång till kunskaper, tekniker och övningar som lugnt och metodiskt gör dig redo för de steg i livet som utgör verkliga invigningar – det vill säga en medvetandets illumination;
  • känna tryggheten att kunna förlita sig på en mycket gammal tradition som bygger på århundraden av beprövad kunskap och erfarenhet;
  • vara en del av en andlig gemenskap där möten, samtal och idéutväxling med likasinnade ger impulser och inspiration till fortsatt växt.

Att vandra invigningens stig har gett mig en tydligare och mer målmedveten riktning i livet. Den bygger på en djupare förståelse av det ansvar och de möjligheter vi alla har i förvaltandet av livets gåva, samt den tillfredsställelse det ger att känna hur mina val kan vara till nytta för både mig själv, mina medmänniskor och vår Jord.

Vart önskar jag komma med denna reflektion över invigningens väg? Texten är inte författad för att ”göra reklam” för Rosenkors-Orden AMORC. Min intention och förhoppning är att ge dig en liten puff och med eftertryck bekräfta att det finns en djupare mening med ditt liv, med varför du är den du är, och varför du gjort de val du gjort. För att återknyta till anekdoten om slöjan igen: Endast du kan, med din fria vilja, söka de omständigheter och välja de möjligheter som gör att slöjan framför dina ögon kan avlägsnas. Invigningens stig väntar på dig…

Med hälsning från en medvandrare.