Storlogens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

27 May 2019

Att kunna vila

De flesta av oss tar semester någon gång under sommarmånaderna, juni-juli-augusti. Det är en tid då vi önskar hinna med så mycket som möjligt - vi vill ta vara på ljuset säger vi och rusar ut i sommarnatten för att simma i månbelysta sjöar, dansa runt midsommarstången, sjunga glada snapsvisor och umgås med så många av våra nära och kära som möjligt.

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

Mange mennesker misforstår betydningen af hemmeligheder og mystik. De agerer i verden ud fra en opfattelse af, at verden er farlig. Hemmeligheder og mystik får derfor nemt i deres øjne en truende karakter.

17 Apr 2019

Englekorene, Guds 6 konsulentavdelinger

Gud har tildelt hver av de 72 englene i englenes hærskare spesifikke oppgaver for å hjelpe menneskene.   Gjennom kjennskap til hvilket område englene vokter, kan du gjennom bønn, visualisering og meditasjon søke kontakt med det Guddommelige.    

29 Mar 2019

Om Renhet

Ibland läser man i esoteriska böcker att man bör ”rena sig själv”. Men vad innebär detta egentligen? Man kan självfallet tolka det på många olika sätt, och det görs också inom olika religioner och filosofier. Då förknippar man ofta reningen med att en troende har begått en eller annan ”synd”. 

08 Feb 2019

Om Hjärtats intelligens

Från tid till annan stöter vi på frasen ”Hjärtats Intelligens” och man kan undra vad detta begrepp innebär. Förståelsen av detta är förstås beroende på person, så det som följer är min förklaring utifrån mitt eget bristfälliga perspektiv.