Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

30 Dec 2017

​​Du er en sjælspersonlighed, der har en krop!

Udsagnet i overskriften er en tese, som mange mystikere oplever tilværelsen ud fra. De arbejder med sig selv, afdækker skjulte sider af deres natur og får via refleksioner og observationer en dyb forståelse af, hvad menneskets sande natur er. En mysterieskole som Rosenkors-Ordenen pirker til og vækker vores nysgerrighed igennem undervisningen, som mysterieskolen tilbyder. Formålet er, at vi skaber kontakt med det højeste aspekt af, hvem vi er i virkeligheden.

23 Dec 2017

​Ljusets återkomst

Under adventstid tänder vi ett litet ljus varje söndag i väntan på det större ljuset.

14 Dec 2017

​Reflektera dig vidare

Dagens ämne är en fortsättning från tidigare text om affirmationers förträfflighet i arbetet med din personliga och andliga utveckling. Reflektionsfrågor i detta hänseende kan sägas och ses vara ett mycket bra och stödjande komplement till ditt arbetet med att komma fram till, för dig, fungerande affirmationer. Medans affirmationen befäster och bekräftar det önskade påståendet du vill hamna eller vara i så kan reflektionsfrågor vara det som leder fram till, fördjupar eller vidare breddar användningsområdet för dem båda. Affirmationen påstår och reflektionen frågar varför det är så.

06 Dec 2017

​Hermetismen i praksis

Hermetismen forteller oss om de 7 hermetiske prinsipper eller lover som styrer i vårt univers. Et av disse prinsippene er loven om at Alt vibrerer eller er i bevegelse. Alt som finnes på det åndelige (sjelelige), mentale eller fysiske plan er i bevegelse. Det vil si at alle tilstander av former vibrerer i millioner av forskjellige grader av frekvenser. Den lærer oss at avhengig av hastigheten på bevegelsen kan en følge spiralene av frekvenser fra Ren Ånd (det som Rosenkors-Tradisjonen kaller Sjel) eller til den Groveste Materie. Videre at den aller hurtigste vibrasjonen beveges så hurtig at den ser ut til å ikke bevege seg; være i ro, akkurat det samme som den tregeste vibrasjonen beveges så sakte at den også ser ut til å være helt i ro.

23 Oct 2017

​Kabbalah – verktøyet for en bedre hverdag

Kjære leser, noen av dere har kanskje hørt og lest litt om Kabbalah eller kanskje fått med dere nyhetsflash hvor vi hører om kjendiser på weekend kurs i Kabbalah. Min erfaring er at det hjelper ikke å pugge eller lese seg opp på kort tid i Kabbalahen. Den må erfares, oppleves og leves. Kabbalah er det hebraiske ordet for å ta imot og dette kan vi gjøre gjennom meditasjon, visualisering, kontemplasjon, affirmasjon og bønn. F.eks. visualisering på tiltagende måne kombinert med tilhørende vokalintonering har styrket min intuisjon. Jeg hører til de som mener at det er bedre å trene opp intuisjon enn klarsyn. For øvrig et potent tema drøftet av store kabbalister opp gjennom alle tider.