Storlogens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

13 Oct 2015

Sådan bliver en rosenkorser til en mystiker

En mystiker er en person, som går til virkelighedens verden på en åben og nysgerrig måde. Mystikeren er aldrig bange for at tage fejl. Tager han fejl, har han blot fået afdækket en illusion om skabelsen - opdaget endnu et aspekt af den store sandhed. For hver illusion, der afsløres, vokser mystikerens ydmyghed over, hvor meget han har lært, og hvor meget der endnu er at lære og forstå.

08 Oct 2015

Den Høyeste Storlosjens årsmøte 5.-8. oktober i Domaine Rosicrucienne, Lachute, Canada

Rosenkors-Ordenen AMORC er delt inn i språkområder. Et definert språkområde administreres av det som kalles en Storlosje. Hver Storlosje ledes av en Stormester som er medlem av det internasjonale styret som kalles Den høyeste storlosjen. Henger du med?

22 Sep 2015

Höstdagjämning - Ett steg på den Mystiska Stigen

Imorgon är det höstdagjämning. Höstdagjämningen innebär att dag och natt är lika långa. För många är det en dag, vars mystiska betydelse gått förlorad. De flesta vet att vintersolståndet är dagen då ljuset vänder åter, vårdagjämningen är dagen då ljuset besegrar mörkret och sommarsolståndet är den dag då ljuset är som starkast - och de flesta är väl förtrogna med den symbolik som kan sammankopplas med dessa tre högtider. Men höstdagjämningen är för det mesta bara en trist påminnelse om att vi lever halva året i mörker och kyla.

04 Sep 2015

Reisen langs de Hellige Linjer

I forrige år deltok jeg på reisen til England sammen med andre rosenkorsere. Det ble en helt spesiell reise for meg, hvor jeg kom i kontakt med meg selv på en mystisk måte.

21 Jun 2015

Sommersolhverv

Sommersolhverv er den længste dag på året. Den falder som regel d. 21.6. og det gjorde den også i år.