Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

26 Feb 2016

Gnosis og Abu Simbel

Forrige år var jeg til det årlige Storlogeseminar, som handlede om Gnosis. Storlogeseminarer er en del af den mundtlige tradition i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C., idet seminarerne formidler en viden og praksis, der ikke leveres skriftligt til hjemmestudier. Gnosis (ikke gnosticisme) udgør sammen med Hermetismen og Kabbalaen de tre søjler Rosenkorsfilosofien bygger på.

18 Feb 2016

Lyset uten skygge

Utdannelse [utbildning] er et kjennemerke for vår kultur. Å skaffe seg kunnskap er blitt alles privilegium og skolesystem, bibliotek, kursvirksomhet, foreningsliv, m.m. deltar i det store arbeidet med å formidle vår tids viten til mottagelige sinn. I Rosenkors-tradisjonen sammenligner vi kunnskap med lys. Ordet opplysning viser hvor naturlig det er å gjøre en slik assosiasjon. Det handler imidlertid om et lys som ikke er av denne verden…

12 Feb 2016

Mystik

Bara känn lite på det ordet, mystik, och garanterat dyker det upp något i ditt sinne som hör ihop med dina egna upplevelser av det du kan associera till ordet mystik. Visst dyker det upp scenerier med en aura av det mystiska och okända från både platser, böcker,filmer, teater, konst, musik, kurser, föredrag och andra upplyftande och lärorika möten.

07 Feb 2016

Rosenkors-Manifestene

I Rosenkors-Ordenen finner man tre manifester fra 1600-tallet. Hver på sin måte forteller disse skriftene om Rosenkors-Ordenens stiftelse, dens idealer og filosofi. Disse tre skriftene det er her snakk om er; Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis og Det Kymiske Bryllup.

01 Feb 2016

​Den Skandinaviske Storlosjen fyller år!

Tenk, i dag er det eksakt 40 år siden de første stegene til Den Skandinaviske Storlosjen ble tatt. AMORCs historie i Skandinavia går helt tilbake til 1920, men i 1976 ble den Danske og Svenske Storlosjen slått sammen og flyttet fra København respektive Skälderviken til Göteborg.