Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

22 Jan 2016

Invigningshelg 23-24 januari 2016

Åter samlas Rosenkorsare för invigning i Stortemplet på Rösan. Invigningarna är en del av vår mystiska vandring i Rosenkors-Orden och de är en direkt länk till antikens mysterieskolor. Initianden guidas i en initiatorisk process som är anpassad till den nivå av träning, studier och utveckling som man befinner sig på. Med stor förväntan men även lite nervös har jag beslutat att ta nästa steg i denna process. Är jag redo?

19 Jan 2016

​Symboler - sjælens sprog til dig

Her med starten af et nyt kalenderår har vi taget hul på en ny cyklus. Vi har taget afsked med et gammelt år, der har fuldført sit liv. Det er et tidspunkt på året, der forbindes med tre meget vigtige symboler. Talsymbolik bruges på utallige måder fordi tallene fra 0 til 9, som står for helt unikke lovmæssigheder. Dem jeg vil arbejde med i forbindelse med årsskiftet, er kendt som 7, 8 og 9 og går tilbage til Pythagoras og hans læremestre. Pythagoras byggede hele sin hemmelige lære på tal. Tallene, som vi bruger til regning, er også symboler for love, der styrer skaberens vilje til at manifestere sig på den måde, vi oplever vores univers på, og som vi er ved at lære at kende.

13 Jan 2016

Mystikerens 7 værktøjer hjælper dig til dagligt

Mange af de redskaber, som forskellige spirituelle traditioner bruger i udviklingsprocessen, virker også i vores almindelige hverdag. Du får her de syv redskaber i prioriteret orden, baseret på mine erfaringer. De syv nøgleværktøjer er: Intuition koncentration, kontemplation, meditation, visualisering, affirmation (bekræftelse) og bøn. De fire første er hovedværktøjerne, De tre sidste er støtte redskaber, som hjælper dig til at skabe den rette stemning for dig.

06 Jan 2016

Det Kymiske Bryllup – 400 år. Det markerer vi med: Christian Rosenkreutz’ nye Kymiske Bryllup

På samme måte som utgivelsen av manifestet Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis i 2014 markerte 400-årsjubileet for det første offisielle Rosenkors-manifestet, Fama Fraternitatis (1614), velger Rosenkors-Ordenen også å markere 400-årsjubileet for utgivelsen av det tredje historiske Rosenkors-manifestet, Det Kymiske Bryllup (1616).

Denne markeringen skjer gjennom en verdensomspennende lansering den 6. januar av manifestet. Datoen er på samme måte som for Appellatio, symbolsk valgt. 6. januar er Epifania – fra et mystisk synspunkt en lysets høytid som står for åpenbaring.

29 Dec 2015

En högst personlig livsresa, i sammandrag och kryddad med Rosenkors-Orden A.M.O.R.C

’Känn dig själv’ (..och du lär känna universum och gudarna..) stod det vid ingången till det Grekiska templet i Delfi, där orakelprästinnan ’Pythia’ verkade under många sekler långt tillbaka i tiden. Där de med giftig vulkanånga, rökelser, speciella drycker och andra metoder föll i djup trans och kom i kontakt med, och förmedlade därur ett högre vetande som hjälpte människor i viktiga frågor. Det gamla talesättet är fortfarande i hösta grad aktuell för alla sökande och strävande människor även i vår tid, och görs numera levande genom Rosen Kors Orden A.M.O.R.C.s undervisning, som progressivt leder oss till allt djupare kännedom om oss själva, och mycket annat, under studiernas gång.