Storlogens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

04 May 2016

Martinismens vei

Innen vår Orden gis en søkende og medvandrer et ekstra tilbud i sin søken. Medvandreren kan tre inn i den Tradisjonelle Martinistorden (TMO) og vandre denne veien.

Hva betyr det så å vandre Martinismens vei. Hvorfor blir noen av oss Martinister og hva er hensikten med denne Ordenen?

21 Apr 2016

Rosenkors-filosofins initiatoriska aspekt

Att ta sig framåt på mystikens stig kräver att man arbetar med alla plan av sin varelse. Att arbeta med den fysiska och psykiska delen är för de flesta andliga sökare självklart, men hur arbetar man med sin andliga eller själsliga "kropp"?

14 Apr 2016

​Underviser I i gnosticisme, hermetisme og Kabbala?

Dette er et spørgsmål, som vi tit får. Ja, vi underviser i emner, der er relateret til gnosticisme, hermetisme og kabbala, men Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. har ikke undervisning, der specifikt underviser dig i disse studier. Men vi bruger den viden, der ligger bag i vores undervisning.

Gnosticisme, hermetisme og kabbala er tre grundlæggende retninger i Ordenens undervisning. De kommer frem, når vi studerer indvielsesvejen, og vi ser denne visdom, når vi arbejder i og med symbolikken og ritualerne i templet. Meget af visdommen fra de tre retninger er skjult, og alligevel er den synligt tilstede for den, der kigger efter.

11 Apr 2016

La porta magica i Roma

av Christine Eike, S.R.C.

I nærheten av Piazza Vittorio i Roma står det en mystisk port: La porta magica eller la porta ermetica, den alkymiske port.

Den er en av de særdeles godt gjemte skatter i Roma. Man kommer ikke helt inn til porten, men ser den kun gjennom et rekkverk. Og da ser man i tillegg de to statuer eller figurer ved siden av. Men de hørte ikke med til den opprinnelige døren. De ble funnet i nærheten av Quirinalhøyden, hvor det en gang stod et stort tempel dedikert til egyptiske guder. De ble plassert ved siden av porten først i 1888.

06 Apr 2016

Collegium ad Spiritum Sanctum – Den hellige ånds skole på 1700-tallet

– Nye oppdagelser rundt Geheime Figuren der Rosenkreuzer/ Secret Symbols of the Rosicrucians. Av Christine Eike, S.R.C.

Det som nå er kjent under navnet Secret Symbols eller Geheime Figuren der Rosenkreuzer, er en av de fineste og mest symbolrike bøker som Rosenkorsere har produsert noen gang. Den ble trykt i tre hefter i årene 1785-88 i Altona, Tyskland. Mange bruker de eksepsjonelle emblemene til kontemplasjon og meditasjon. De må forstås og resonere med vår sjel for å nå dybden. En intellektuell forståelse er ikke nok.