13 Jan 2016

Mystikerens 7 værktøjer hjælper dig til dagligt

Mange af de redskaber, som forskellige spirituelle traditioner bruger i udviklingsprocessen, virker også i vores almindelige hverdag. Du får her de syv redskaber i prioriteret orden, baseret på mine erfaringer. De syv nøgleværktøjer er: Intuition koncentration, kontemplation, meditation, visualisering, affirmation (bekræftelse) og bøn. De fire første er hovedværktøjerne, De tre sidste er støtte redskaber, som hjælper dig til at skabe den rette stemning for dig.

Intuition

Intuitionen er meget speciel. Det er en psykisk evne, som vi er født med. Den er dual i sin natur. Den findes i en kropslig form og i en sjælelig form. Intuitionen er din indgangsdør til dit sande selv, og derfor skal vi øve os i at sanse de fine signaler, der kommer fra denne kilde. Den kropslige intuition beskytter kroppen ved at sanse det, der sker i den fysiske virkelighed. Denne udbygger vi med vores erfaringer i livet. Den sjælelige intuition bygger på din sjæls erfaring, og det overblik sjælen har. Rosenkors-Ordenens medlemmer får gennem deres studier en masse øvelser, som udvider den kropslige intuition til også at opfatte den spirituelle intuition.

Koncentration

Koncentration og evnen til at fokusere uden at anstrenge sig er et vigtigt element til at få fuldt udbytte af vores intuition. Du finder et mere fyldestgørende blogindlæg om koncentration her (ligger på vores Facebookside).

Kontemplation

Kontemplation er nok det vigtigste redskab vi har. For at mestre denne kunst kræver det, at du bevidst kan bruge din intuition og koncentrationsevne. Kontemplation er redskabet, der skiller avnerne fra kernerne. Kontemplationen bruger vi til at skille information fra erfaring. Rosenkors-Ordenens undervisning bygger på erfaringer, som mystikkere gennem tiderne har delt med os. Deres erfaringer kan kun være information til os, for vi har ikke selv erfaret, hvad den betyder for os. Kontemplation består i arbejdet med at tage informationen og sammenligne den med din forståelse af emnet baseret på dine erfaringer. På den måde kan du fjerne de kerner, du har erfaring med og en forståelse for. Til sidst står du tilbage med nogle kerner, du ikke har erfaring med. Du prioriterer dem og vælger den af kernerne, der appellerer mest til dig. Du holder så denne kerne i dit sind som en visualisering og finder frem til det spørgsmål, som du intuitivt føler, du skal have svar på for at kunne erfare informationen fra denne kerne. Herfra går processen videre til meditation.

Meditation

Rosenkors-Ordenens forståelse af meditation er den tilstand, hvor det visualiserede og den, der visualiserer, bliver ét. Samtidig gives der slip på det visualiserede for så at overgå til en tilstand af dyb indre fred. (Dette er min måde at beskrive det på. Andre vil måske beskrive det anderledes, og det er helt OK). Tilstanden af dyb indre fred er en tilstand af dyb tillid til, at du nok skal få svar på dit spørgsmål eller det emne, du mediterer på. Tilstanden er uden tanker og følelser og minder stærkt om den tilstand, vi oplever, når vi er i flow. I traditionel forstand er objektet og den der observer objektet blevet et. De spørgsmål vi har, får vi svar på fra selve kilden. På den måde har vi erfaret informationen på vores egen måde. Når vi så træder ud af tilstanden, begynder mystikeren at kontemplere over svaret. Nu med det fokus at kunne omsætte svaret til handlinger, der stadfæster, at du har forstået emnet, og nu kan bruge det bevidst i dit liv.

Mystikerens støtteværktøjer

Kerneværktøjerne er essentielle for bevidst at kunne optræne og bevare kontakten med dit spirituelle selv (sjælspersonligheden). Støtteværktøjerne er værktøjer, som forstærker den mentale og følelsesmæssige tilstand samt øger fokus på det specifikke emne, mystikeren arbejder med.

Visualisering

Visualisering betyder, at det du fokuserer på, oplever du, som om det virkeligt er der. Du ser det, kroppen mærker det, føler formen, oplever farverne, duften, smagen og alle de andre ting, der kan sanses fra det, du har valgt. Selv de følelser og tanker, der skabes i dig, er du bevidst om. Evnen er medfødt, men vi må øve os meget på den for at kunne gøre det bevidst.

Visualisering er et meget vigtigt værktøj at mestre. Denne bemestring hænger nøje sammen med vores evne til at koncentrere os og kunne skelne mellem, hvad der er vigtigt, og hvad der er mindre vigtigt. Vi mennesker er forskellige. Vi er unikke, og her må vi selv opdage, hvordan visualisering virker for os.

Her får du nogle ledetråde til at forbedre din visualisering:

  • Nogle mennesker er meget visuelle. Det vil sige, at de ser objektet ligeså livagtigt, som når vi ser det med vores fysiske syn. De skal så fokusere på at opleve alle de detaljer, som de ikke får gennem synet. Når dette lykkedes for dem, har de lært at visualisere på den måde der er mest rigtig for dem. Denne gruppe er ca. 70 % af befolkningen.
  • Den rent auditive person oplever objektet som, hvis der var en stemme, der beskrev objektet og her skal personen træne sig i at sanse objektet med de andre sanser, så der kommer en helhedsoplevelse ud af visualiseringen.
  • Den sidste gruppe er det kinæstetiske menneske. Her handler det om følelser og fornemmelser af det sansede ved objektet. Denne indgangsvinkel giver en dybere fornemmelse af objektet, og de skal optræne de andre måder at sanse på for at skabe den bedste visualisering.

Denne opdeling af mennesket i typer fortæller noget om vores præferencer og vores tilgang til livet. Den bevidste brug af visualiseringsevnen kræver masser af øvelse. Når vi visualiserer, må vi mestre hele spektret af sansninger. Helt intuitivt ved vi godt selv, når visualiseringen lykkedes, og den erkendelse skal vi holde fast i. Personligt er jeg en blandingstype. Jeg er næsten lige meget visuel og kinæstetisk, dog med en overvægt til det sidste. Det betyder, at jeg oplever energien i formen som det første i mine visualiseringer. Det er også mit personlige kendetegn for, om jeg er lykkedes med visualiseringen. Du skal bare finde dit kendetegn.

Affirmation (bekræftelse)

Affirmation bruges til at skabe tilstande i os. En affirmation kunne f.eks. være: "Jeg er glad!" eller "Amen!". Det udtrykkes, som om det er sket. Affirmationen visualiseres samtidig med, at den bliver sagt. Rosenkors-Ordenen bruger affirmationer i sine ritualer for at bekræfte udtrykkets sandhedsværdi. Affirmationer skaber ændrede tilstande i os og kræver gentagen brug for at virke. Du aktiverer de følelser, du bevidst har knyttet til affirmationen. Derfor ændres din tilstand til den ønskede.

Bøn

Bøn bruges til at rette sindet indad mod din sjælpersonlighed. Bønnen bruges også til at italesætte dit ønske (visualiseringen) i ydmyghed overfor det, du i virkeligheden er og kommer fra. Bønnen er et ønske, der afslutter med en affirmation om, at det ønskede er sket. Disse værktøjer vejledes vi i at bruge igennem den undervisning, som Rosenkors-Ordenen giver os. Det kan du lære mere om, ved at melde dig ind i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. www.amorc.dk, www.amorc.no og www.amorc.se

Der er også en uforpligtende måde at lære at bruge nogle af disse værktøjer på i vores Online kursus Refleksion. Her lærer du, hvordan værktøjerne kan bruge i din hverdag. Få mere at vide på:

www.mysterieskolen.dk, www.mysterieskolan.se eller på www.mysterieskolen.no