21 Dec 2022

Meditations-tekniker

En del nya studenter på Rosenkors-Stigen har svårigheter med de harmonierings- och meditationstekniker som föreslås i våra monografier. Det kan bero på en mängd saker: inre stress, ovana vid meditation eller att det är en teknik som inte passar just den personen. För att hjälpa de som upplever meditation som lite knepigt att få till, följer här lite tips och råd på vägen.

Det finns en kosmisk harmoniering, en samstämmighet med den kraft många väljer att kalla Gud och med naturen, som när den upplevs uppfyller oss med en slags extas – en känsla av välbefinnande, en kärlek till livet, som inget kan överträffa. Vi kan alla dagligen få uppleva denna kosmiska samklang. Rosenkors-Orden har en speciell övning för detta, känd under namnet Det Kosmiska Sanktum, och denna övning finns med i den andra utsändningen som nya medlemmar mottar. Övningen i sig är en bra början, men det finns självklart andra enkla övningar och tekniker man kan använda sig av som hjälpmedel för att uppnå kosmisk harmoniering. Experimentera och finn det som passar dig. Fungerar det, så är det det viktigaste.

Guidad meditation: Används i grupp eller på egen hand om du t.ex. har en CD eller liknande. Inom den Skandinaviska Storlogen mottar nya medlemmar ett erbjudande om en sådan med namnet Liber 777. Annars finns det tusentals man kan lyssna på via internet eller i sin smartphone. Det enda att göra är att pröva sig fram tills man hittar det som passar. En sådan meditation innebär oftast att man guidas genom en visualisering eller process där andning, inre bilder och avslappning gör att du kan fokusera och slappna av i nuet.

Mindfulness: Används för att integrera meditation i ditt dagliga liv. Vad du än utför, kan du utföra med ett meditativt sinnestillstånd, under förutsättning att du blir mer medveten om det du gör. Detta är särskilt viktigt om vi har stressade liv. Du kan försöka med detta när du springer, går eller till och med när du duschar eller städar. Fokusera bara fullständigt på det du har för handen just då: fokusera på vad du ser, vad du hör… Synkronisera din andning med dina rörelser, intonera ett vokalljud medan du utför dina handlingar. Om dina tankar börjar vandra, för tillbaka dem till nuet.

Koncentrationsmeditation: Den här meditationen lärs också ut inom Ordens undervisning och är bra för att komma i kontakt med hela din kropp. Den hjälper dig att bli av med spänningar, som vi ofta är helt omedvetna om. Du kan börja med fötterna och arbeta dig upp genom hela kroppen, vidare upp till huvudet. Fokusera på varje del av kroppen medan du andas djupt. Medan du fokuserar på varje kroppsdel släpper du de spänningar som finns där.

Ljud-meditation: Lägg märke till de ljud som omger dig. Lägg märke till vad du hör. Vad hörs mest? Vad måste du anstränga dig för att höra? Vilket ljud är närmast och vilket är långt bort? Tillåt alla ljud att komma och gå och lyssna till deras egen rytm, utan att reagera på ljudet eller lägga några värderingar i dem.

Vokalintoneringar: Om du har svårt att stilla dina tankar kan ett Rosenkors-"mantra" hjälpa dig. Du kan använda vokalintoneringar som AUM-AUM-RA-MA-AUM-AUM, AUM-RA-MA-OM eller bara intonera OM sju gånger i följd. Sitt någonstans där det är lugnt och du inte blir störd. Du kan intonera mentalt under några minuter. Det kommer göra att du slappnar av och kan tömma sinnet på tankar.

Jag hoppas att några av de meditationsformer som förklarats här kan vara till nytta för dig och hjälpa dig att fördjupa din upplevelse när du söker harmoniering med Kosmos.

soror Claire B