19 Jan 2016

​Symboler - sjælens sprog til dig

Her med starten af et nyt kalenderår har vi taget hul på en ny cyklus. Vi har taget afsked med et gammelt år, der har fuldført sit liv. Det er et tidspunkt på året, der forbindes med tre meget vigtige symboler. Talsymbolik bruges på utallige måder fordi tallene fra 0 til 9, som står for helt unikke lovmæssigheder. Dem jeg vil arbejde med i forbindelse med årsskiftet, er kendt som 7, 8 og 9 og går tilbage til Pythagoras og hans læremestre. Pythagoras byggede hele sin hemmelige lære på tal. Tallene, som vi bruger til regning, er også symboler for love, der styrer skaberens vilje til at manifestere sig på den måde, vi oplever vores univers på, og som vi er ved at lære at kende.

7-tallet repræsenterer en fuld cyklus lige som et kalenderår. Det beskriver lovmæssigheden, som året må gå igennem for at blive fuldført. Den 31.12. kulminerer året til en fuldkommen manifestation, der symboliseres ved tallet 9. Da vi ved midnat 31.12. overskred tærsklen til det nye år, begyndte vi på en ny cyklus, som symboliseres ved tallet 8.

Enkle symboler som tallene 7, 8, 9 indeholder information i forhold til den kontekst, de optræder i. I den givne kontekst fortæller symbolerne os noget, som bidrager til vores forståelse af det liv, vi har valgt at leve.

Symboler har en speciel plads i mystikerens hjerte. Symboler repræsenterer menneskets kontakt med sjælen. Ved hjælp af symbolerne lærer mennesket at forstå sin egen natur på det fysiske, psykiske og åndelige plan. For mystikeren afspejler symbolerne lovmæssigheden i naturens måde at udtrykke sig i det fysiske univers.

Symboler er vigtige; de findes overalt i vores kultur, overalt i vores liv. Mange af dem er menneskeskabte og har en vedtaget betydning. De kaldes epigrammer, og deres betydning undervises vi i. Epigrammer er stationære med en fast betydning til at hjælpe os i vores dagligdag.

Vi bruger også bevægelige (rörliga) symboler. Det er dem, vi kender i naturen, og som har en cyklus lige som kalenderåret. De kan under et kaldes ritualer. Ritualer betyder fastlagt orden - noget, vi gør på en bestemt måde og til en bestemt tid. At børste tænder er et ritual; det har en indre betydning og er derfor et symbol i handling.

Ritualer er symboler i bevægelse (rörelse), der involverer andre symboler. Et symbol indeholder en række egenskaber og karaktertræk, som igen kan være symboler. Symboler rummer hele universets samlede viden i sig og er derfor spændende for mange mystikere: Formår vi at afdække dem, så vi forstår den viden, som vi har behov for i vores liv?

Ønsker vi at være i tæt kontakt med vores sjæl og ligefrem udtrykke sjælen ud i livet, må vi arbejde med symbolerne. Vi er nødt til at lære at forstå og selv tale symbolernes sprog, sjælens sprog for at forstå os selv, for at få en dybere personlig forståelse af dem.

Symbolsproget er hjørnestenen i Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. Vi underviser i symboler og giver en traditionel fortolkning af dem for at støtte dit eget arbejde med symbolerne. Vækker et symbol din interesse, er det en genklang af et budskab fra din sjæl. Ved at arbejde videre med symbolet uddyber du din forståelse af det og øger kontakten til din sjæl.

Symbolforståelsen er personlig; andre har en anden lige så rigtig forståelse. Lad dig inspirere til yderligere ransagelse af symboler, hvor andres tolkninger giver dig en intuitiv følelse, der klinger rigtig for dig. Undersøg tolkningen og juster om nødvendigt din egen tolkning, hvis du finder nye elementer, som kan forbedre din egen forståelse af symbolet.

Arbejdet med at forstå symbolsproget er vigtigt på samme måde, som når vi skal lære et sprog og forstå, at ord og sætninger har forskellige betydningsnuancer, alt efter hvordan de udtrykkes. Vi må aflæse afsenderens krops- og stemmesignaler samt den sammenhæng, som budskabet gives i. Alle disse variabler har indflydelse på, hvordan sprog og symbolsprog er ment, og hvordan de forstås.

Mystikeren er nødt til at at mestre kontemplation og meditation, samtidig med at han bevarer et nysgerrigt og fleksibelt sind. Kun således kommer vi til at forstå, hvad sjælen ønsker at kommunikere til os. Symboler er sjælens sprog og for at forstå det, må vi lære det på samme måde, som da vi lærte vores modersmål eller et andet sprog senere i livet.

Alkymi, Kabbalah, Tarot, templer og ritualer er alle forskellige sprog, der bygges op om symboler og deres indbyrdes sammenhænge. De beskriver universet og lovmæssigheden, som universet virker og manifesterer sig ud fra. Ordenens lær indfører dig i arbejdet med symbolerne.