12 Feb 2016

Mystik

Bara känn lite på det ordet, mystik, och garanterat dyker det upp något i ditt sinne som hör ihop med dina egna upplevelser av det du kan associera till ordet mystik. Visst dyker det upp scenerier med en aura av det mystiska och okända från både platser, böcker,filmer, teater, konst, musik, kurser, föredrag och andra upplyftande och lärorika möten.

Inte minst från stilla meditationsstunder framför tända ljus och lite rökelse, i din ensamhet eller i samvaro med andra, vilket är en perfekt setting för de inre mystiska upplevelserna vi söker i vår strävan efter att nå och känna det större okända både innanför och utanför oss.

Är du redan medlem i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. har du helt säkert redan haft en eller flera genomgripande upplevelser av mystik, och det mystiska i att bli invigd i något större som du innan kanske visste lite eller bara något allmänt om. Även om du inte är medlem eller har varit sökare så länge behöver du för den skull inte ha varit utan vare sig mystiska eller oförklarliga upplevelser.

Det händer hela tiden oförklarliga saker som vi lärt oss rationalisera eller förklarar bort eftersom vår inlärda objektiva och logiska förmåga oftast inte kan hjälpa oss tyda eller förstå det vi upplever. Till det behövs helt andra och ’mystiska’ förmågor. Vi väljer då och därför att bortse från det istället för att börja undersöka det.

I en tillbakablick på mitt eget liv var det länge just så, att jag hela tiden valde att bortse från allt det oförklarliga som hände både inom och utanför mig i mitt liv. Ibland så kraftfullt och tydligt att min omgivning reagerade häpet. Men inte jag, i min avstängdhet. Även om jag alltid haft en djup inre längtan efter det mystiska, så gick det så långt att jag blev allvarligt skadad och sjuk flera gånger innan jag så smått började se ett urskiljbart mönster, som senare ledde mig till att börja montera ner mitt motstånd och träda in i det mystiska, i mitt inre.

Först på en basal nivå där jag helt enkelt fick erkänna för mig själv att andlighet och det okända överhuvudtaget existerar. Därefter leddes jag steg för steg vidare till olika skolor, föreningar, tekniker, metoder och utbildningar som gradvis lärde mig mer, som gav mig nyttiga och användbara verktyg, till gradvis djupare kunskaper, insikter och lärdomar.

Slutligen lockades jag till medlemskap i Rosenkors-Orden A.M.O.R.C. av dess genomtänkta och väl prövade studiegradssystem, och dess stora kunskapsskatt vilken är nedärvd från antikens mysterieskolor, som bevarats av invigda genom århundraden och förädlats av nya erfarenheter och vetenskaplig forskning. Denna stora kunskapstradition förmedlas nu initiatoriskt till seriösa sökare av tillvarons djupare mysterier via väl beprövade metoder, tekniker, övningar och ritualer,vilka leder dig in till rika och djupa egna inre upplevelser av de tidlösa,ordlösa vetandet och de andliga kunskapernas mysterier så som de är, och alltid varit, i alla tider.

Mystik är en av Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.s viktiga hörnstenar, och dess arbete och konst är att inviga den studerande i de tekniker som möjliggör att erfara, eller sammansmälta med, den mystiska kunskapen direkt på ett djupt inre plan, där mottagaren genom en känsla eller förnimmelse fullständigt vet och förstår, det som långt överstiger vad som är möjligt att uttrycka eller lära genom ord.

Frater Claes