07 Feb 2016

Rosenkors-Manifestene

I Rosenkors-Ordenen finner man tre manifester fra 1600-tallet. Hver på sin måte forteller disse skriftene om Rosenkors-Ordenens stiftelse, dens idealer og filosofi. Disse tre skriftene det er her snakk om er; Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis og Det Kymiske Bryllup.

Fama Fraternitatis omhandler selve broderskapet og utkom første gang i 1614. Confessio er bekjennelsen og utkom i 1615. Disse to manifester skapte mye liv i datidens samfunn og det ble publisert artikler og tekster som både uttrykte begeistring og kritikk rundt dem. Folk var delte i sin oppfattelse av disse to verk og hvem som hadde skrevet dem. Det er enda, til dags dato, delte oppfatninger om hvem som egentlig skrev disse to manifestene. Et stikkord i så henseende må være en litterær omgangskrets i Tübingens studentmiljø.

I 1616 dukket det så opp et tredje verk, nemlig Det Kymiske Bryllup, som er skrevet av Christian Rosenkreuz. Noe senere, innrømmet Johann Valentin Andrea, å ha skrevet dette alkymiske verket.

Hva er de for noe? Hvordan skal man lese dem? Hvordan skal man kunne forstå dem? Hvem skrev dem? Spørsmålene og mystikken rundt disse tre skrifter er mange og til dels ubesvarte. Kanskje det er nettopp det som er med på å ivareta interessen for dem.

Disse verk kan man ikke lese som en hvilken som helst annen roman, de må studeres, leses i dybden, man må fange det bakenforliggende. Tekstene kan ikke leses bokstavlig, men er mer å oppfatte som en allegorier eller som noe mer symbolsk. Gjemt rundt om i tekstene vil en finne små vink og hint, som skal tolkes inn i andre sammenhenger. Her kan man nevne ulike interessante forkortinger som: R.C., Damcar, C.R.C. osv.

Man tas med på en reise innenfor kabbala, magi, antikkens filosofi, hermetisme, gnosis og alkymi, der en forener østens filosofi med vestens. Man kan kanskje si at alle disse verk, hver på sin måte handler dypest sett om å gå inn i oss selv, for å lytte til vår indre mesters stemme. Ut fra dette perspektivet vil hver enkelt ha sin personlige opplevelse og erfaring ved å lese dem. Disse verk er å se på som en innvielsesvei for den enkelte, som fører oss til en høyere bevissthet.

Man kan trygt si at disse verk har et eksoterisk innhold, som en ytre ramme, og som lar seg lett fange av de fleste lesere. Tekstene inneholder i aller høyeste grad en esoterisk del, og den er det ikke gitt alle å oppdage, da må man lese med et våkent blikk og innsikt. Tekstene er på en måte større enn seg selv, for helheten er mer enn summen av deres deler.

Har disse gamle tekster en relevans i dagens samfunn? Ja, vil jeg si. Hvis man får en opplevelse av hva de egentlig handler om, evner å lese dem i dybden, så vil de ha sin misjon. I dagens oppkavede og stressende samfunn, så trenger man kanskje et sted hvor man kan søke det indre, stillheten og roen, et sted hvor man søker borte fra den ytre larmen. Så kan man la seg undre over disse verk og deres dypere betydning, og hvem de egentlig snakker til. De er og forblir et mysterium.

Å jobbe med Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis og Det Kymiske Bryllup, blir man riktig så kreativ og man uttrykker seg gjerne gjennom tall, symboler, malerier og tekster. Det er som å svømme rundt i et esoterisk reservoar av strømninger, som leder oss inn i mysteriene. Hvordan uttrykker man egentlig det esoteriske? Det vil forbli et subjektivt uttrykk, farget av den enkeltes lesers ståsted.

For hver gang jeg setter meg ned med disse bøkene, som omhandler de tre verkene, så oppdager jeg stadig nye ting, nye aspekter og nye dybder. Det er det som er så fascinerende ved å lese og å studere dem. Man blir aldri ferdig med dem. Det er derfor en berikelse å kunne delta på Ordenens ulike seminarer, som er knyttet opp til disse tre verk, for man får belyst ulike ting fra mystiske vinkler. Dette er ting som man vanskelig vil kunne oppleve bare ved å studere tekstene for seg selv. Disse seminarene vil jeg så absolutt anbefale.

Her kan man finne mer interessant stoff som omhandler Fama, Confessio og Det Kymiske Bryllup: http://www.amorc.se/arkiv/gnosis-sophia-rosenkreuz...

Og her kan du bestille de tre manifestene i nyoversettelse på norsk: http://www.yourvismawebsite.com/espace-forlag-akti...