01 Feb 2016

​Den Skandinaviske Storlosjen fyller år!

Tenk, i dag er det eksakt 40 år siden de første stegene til Den Skandinaviske Storlosjen ble tatt. AMORCs historie i Skandinavia går helt tilbake til 1920, men i 1976 ble den Danske og Svenske Storlosjen slått sammen og flyttet fra København respektive Skälderviken til Göteborg.

En sentral person i denne for Ordenen historiske hendelse, er Irving Söderlund. Den 1. februar for fire decennier siden ble han oppsøkt av to delegater for Den Høyeste Storlosjen og spurt om han kunne tenke seg å ta over ansvaret for AMORC i Skandinavia. Det ble forventet at frater Irving ga et umiddelbart svar! Hans «ja» innebar en ny tid for AMORC i våre land. To Storlosjer med ganske sparsom aktivitet og høy gjennomsnittsalder blant medlemmene, fikk et umiddelbart oppsving gjennom et gedigent fornyelsesarbeid som ble satt i gang.

Vår Storlosje er fortsatt en av de mindre når det gjelder antall medlemmer, men siden 1976 har den vært en aktiv medaktør og støttespiller i Rosenkors-Ordenens internasjonale arbeid. Takket være innsatsen fra meget dedikerte og engasjerte medlemmer i våre land, er Den Skandinaviske Storlosjen på alle måter en verdig forvalter av Rosenkors-tradisjonen. Vi fortsetter med entusiasme å gjøre dens viten og visdom tilgjengelig for vår tids åndelige søkere.

Lenge leve vår Skandinaviske Storlosje! Hurra for alle medlemmer som ser til at den blomstrer – og fortsetter å blomstre på dens vei inn i en spennende framtid.

Så er det!