Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

12 May 2015

Filosofi - en av Rosenkors-Ordenens hjørnesteiner

Filosofi, det viktigste av alle fag, som tillater mennesket å tenke tanker, tanker som er større enn seg selv. Man kan danne seg indre bilder og oppfattelser av essensielle spørsmål, som gir grobunn for en dypere forståelse, gjennom studier av de gamle filosofers tankegods.

30 Apr 2015

Derfor bruger Rosenkors-Ordenen hellige rum

Hellige rum er hellige, fordi du gør dem hellige. Hellige rum giver dig mulighed for at opleve dig selv som en hel personlighed. En Rosenkorsers hellige rum kan se sådan ud. Klik på et af linkene. dansk / svensk / norsk. Find spørgsmålet, ”Hvorfor bruger Ordenen ritualer” og ”Hvordan ser et rosenkorstempel ud” og klik på det.

16 Apr 2015

Hermetismens gåta

Hermetismens tre grundpelare är alkemi, astrologi och teurgi. Det handlar om självutveckling förstås, medvetandets frigörelse från materien. Hermetismens skrifter menar att den materiella verkligheten är en återspeglingen av den andliga verkligheten och omvänt. Det innebär att materien i sig inte är något ont, utan allt är en del av Gud. Gud är överallt - i människan och i naturen. Det är mikrokosmos och makrokosmos, där makrokosmos är en reflektion av människans innersta natur (mikrokosmos). De båda reagerar med varandra, och det är genom interaktionen mellan den inre världen i människan och den yttre, i form av naturen, som vi kan lära känna oss själva.

02 Apr 2015

Tanker fra en rosenkorser

En dag åpnet en ny verden seg for meg, jeg ble en rosenkorser og fant den mystiske stien i mitt indre. Slik begynte jeg reisen mot meg selv. En dag satt jeg og reflekterte over hvorfor jeg ble en rosenkorser. Hva betyr det å være en rosenkorser for meg?

20 Mar 2015

Forårsjævndøgn

Ved Forårsjævndøgn markerer Rosenkorsere at et nyt Rosenkorsår tager sin begyndelse.

Traditionen beretter at Farao Thutmoses III samlede mangfoldigheden af mysterieskoler i det daværende Egypten i templet Akh Menu i tempelkomplekset Karnak i byen Luxor. På den baggrund dannedes en fælles mysterieskole som mange kender som "Det Store Hvide Broderskab". Farao Amenhoteph IV, som fødtes ca. 70 år senere og senere tog navneforandring til Aknaton, blev i en ung alder tilknyttet broderskabet. I år 1353 f. Kr. holdtes den første officielle ceremoni i det mystiske broderskab under farao Aknatons regering. Denne gamle egyptiske mysterieskole rummede en visdom og en lære som Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. i dag forvalter, forsvarer, forædler og formidler. Derfor føler mange Rosenkorsere af i dag en særlig tilknytning til Egypten og de gamle mysterieskoler og derfor regner Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. år 1353 f. Kr. som sit symbolske etableringsår.