06 Dec 2017

​Hermetismen i praksis

Hermetismen forteller oss om de 7 hermetiske prinsipper eller lover som styrer i vårt univers. Et av disse prinsippene er loven om at Alt vibrerer eller er i bevegelse. Alt som finnes på det åndelige (sjelelige), mentale eller fysiske plan er i bevegelse. Det vil si at alle tilstander av former vibrerer i millioner av forskjellige grader av frekvenser. Den lærer oss at avhengig av hastigheten på bevegelsen kan en følge spiralene av frekvenser fra Ren Ånd (det som Rosenkors-Tradisjonen kaller Sjel) eller til den Groveste Materie. Videre at den aller hurtigste vibrasjonen beveges så hurtig at den ser ut til å ikke bevege seg; være i ro, akkurat det samme som den tregeste vibrasjonen beveges så sakte at den også ser ut til å være helt i ro.

Atlanta Fugiens, Emblem 21

Alle forskjellige former for materie, energi, mentalitet eller ånd (sjel), er da kun forskjellige utrykksformer av en vibrasjonsfrekvens. Denne kunnskapen kan virke både teoretisk og mental, men den forteller oss om en Bevissthet som er Levende og at vi som mennesker kan være bevisst om den og lære å dra nytte av den for alles del.

Hvordan kan en så bruke denne gamle kunnskapen i vår hverdag? Er det virkelig mulig for oss å kunne lære å beherske dette prinsippet? Etter å ha lest mye om hermetismen og dens prinsipper, har jeg reflektert en del over hvordan for eksempel prinsippet om vibrasjon åpenbares for oss med det blotte øye.

Vi kjenner alle til våre emosjonelle tilstander som glede, lykke, sorg, sinne, forelskelse, hat, frykt, anger og mange flere. Vi har vel alle kjent på følelsen av å være ekstra tung i kroppen når en er trist og nedstemt, eller ekstra lett når en er glad og lykkelig. Uten å tenke over det snakker vi om mennesker som ”stråler” og ”sprudler” og det er en glede å være i nærheten av dem. En kan kjenne at det gjør noe med en selv. På samme måte så kjennes også den triste og tunge utstrålingen fra mennesker som er triste, sørgende eller ulykkelige. Dette viser at vibrasjonene eller frekvensene er forskjellige i forskjellige emosjonelle tilstander.

I følge hermetismen påvirker frekvensene hverandre ved at de utligner hverandre, og dermed vil lavere frekvenser svinge hurtigere i kontakt med hurtigere frekvenser. I praksis vil det si at mennesker som er glade og lykkelige, vennlige og kjærlige påvirker mennesker som er triste og ulykkelige i positiv retning.

Dette får meg også til å tenke på handlingen å tilgi. Å tilgi kan også kalles å gi til. At en gir noe til et annet menneske eller forløser, betyr at en selv viser forståelse og ubetinget kjærlighet for det mennesket, uansett handling. At et menneske opplever tilgivelse tror jeg vil øke den indre følelsen av glede og lykke, og også dermed øke frekvenser i den emosjonelle tilstanden. Den som tilgir kan løse opp i tunge energier og der igjennom oppleve glede og lykke ved å hjelpe andre på denne måten.

På denne måten kan vi stråle ut Lys og ta i mot Lys fra hverandres vibrasjoner.

Lys, Liv og Kjærlighet

Soror Mona

Kilde: Kybalion, 2009, Lemuel Books ApS, Danmark