Artikler til fordypning

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

20 Mar 2018

Symboler

Et av menneskets fremste egenskaper er vår evne til nysgjerrighet.  Vi har alltid stilt spørsmål ved alt, kanskje ikke minst vår plass her på jorden.  Vi har fundert og reflektert over de store spørsmål, ikke for å finne et fasit svar, men kanskje mer for å videreutvikle vår innsikt og forståelse.  Opp gjennom tidene har vi bygget opp ulike kulturer, tradisjoner og samfunn, og som en del av dette har vi utviklet et omfattende vokabular av symboler.  Det er gjennom dette arbeidet bygget opp en forståelse rundt dem, hva de skal symbolisere.  Alle disse symbolene vil ha sitt eksoteriske og sitt esoteriske uttrykk, som snakker til våre sanser og til vår sjel. 

12 Mar 2018

Kontemplation

Dagens ämne berör ett av våra mystikers främsta hjälpmedel för att sätta oss i intimt samband med det högsta Kosmiska gudomliga, när vi vill utröna mest möjligt om den begäran/frågeställning vi bär med oss i vårt hjärta in i meditationen.

02 Mar 2018

De tre pelarna i Rosenkors-traditionen

Varje år till Kristi Himmelfärds-helgen samlas Skandinaviens Rosenkorsare till seminariedagar vid Storlogen i Onsala strax söder om Göteborg. Arrangemanget kallas Rosenkors-Universitetet (RCU). Ordet universitet ska i detta sammanhang inte tolkas som det görs normalt, utan förstås i dess ursprungliga betydelse: helhet, alltomfattande. För medlemmar inom Orden är RCU en seminarieverksamhet med andlig dimension, som vi kan delta i för att berika vårt vetande, inspireras och växa som människa.

31 Jan 2018

Kabbalahens fire verdener – ditt kosmiske kart

Kabbalah gir oss et kosmisk kart over skapelsesprosessen og hvordan Gud formet universet. Kartet gir oss nøklene til å forstå naturens usynlige lover slik som  dualitet og prinsippene bak arketypene, englene og menneskene.

10 Jan 2018

​Karma, tilgivelse og barmhjertighed

Åndsvidenskaben taler om karma. Kirken taler om barmhjertighed og tilgivelse. Der er derfor god grund til at se nærmere på disse begreber.

Vi må forstå, at karma ikke er en kraft, der straffer eller knuser, men en naturlig tilstand, som konstant virker og har uundgåelige konsekvenser.