02 Mar 2018

De tre pelarna i Rosenkors-traditionen

Varje år till Kristi Himmelfärds-helgen samlas Skandinaviens Rosenkorsare till seminariedagar vid Storlogen i Onsala strax söder om Göteborg. Arrangemanget kallas Rosenkors-Universitetet (RCU). Ordet universitet ska i detta sammanhang inte tolkas som det görs normalt, utan förstås i dess ursprungliga betydelse: helhet, alltomfattande. För medlemmar inom Orden är RCU en seminarieverksamhet med andlig dimension, som vi kan delta i för att berika vårt vetande, inspireras och växa som människa.

Temat för detta års RCU har sin grund i den ofta ställda frågan [spørsmålet]: Varifrån kommer Rosenkors-traditionen, var har den sina rötter? Svaret ges bland annat i det för vår Orden centrala manifestet Fama Fraternitatis (1614), som berättar om att Broder R.C. reste genom många städer och länder, där han växte i kunskap och visdom och där han mötte Magia och Kabbala. Om än på ett dolt [skjult] sätt, ger manifestet tydliga hänvisningar till tre helt speciella visdomstraditioner och det är dessa traditioner Broder R.C. använde som grund när Rosenkors-broderskapet skapades. De kan ges bilden av tre kraftfulla och majestätiska pelare som bär namnen Kabbala, Hermetism/Alkemi och Gnosticism/Gnosis.

Även om dessa tre pelare smälter samman i en harmonisk synkretism i Rosenkors-Ordens ritualer och undervisning, kan de likväl skönjas och urskiljas. Vi kan likna dem vid en pall [krakk] på tre ben. Det speciella med en trefotad pall är att den alltid står stabilt på underlaget, hur ojämn grunden än är. Föreningen av de tre visdomstraditionerna ger med andra ord en mycket trygg och stabil utgångspunkt för den andliga sökaren – ett komplett set mystiska verktyg för den inre, personliga utvecklingen.

Vi önskar skapa möjlighet till fördjupade kunskaper när vi möts. Även om vi har två och en halv dag till vårt förfogande skulle det emellertid enbart räcka för att ”skrapa lite på ytan [overflaten]” om vi skulle arbeta oss igenom alla tre pelare tillsammans. Du får som deltagare därför välja en av pelarna. I tillägg till de gemensamma [felles] programpunkterna kan du därför se fram emot flera timmars fördjupning i just den visdomstradition som för tillfället intresserar dig mest.

Rosenkors-filosofin utgår från att det finns en djupare mening med varför allt finns till – varför vi lever här på denna jord. Vår tradition säger att det är varje människas privilegium och uppgift att finna sitt eget svar på detta mysterium – i djupet av sitt eget inre. Rosenkors-traditionens arv av kunskap och visdom ger oss med andra ord inte svaren, utan verktyg, vägledning, tekniker och metoder till att finna vägen till inre upplysning. Ett mycket speciellt ”verktyg” i detta sammanhang är vårt RCU. Kombinerat med årets tema är det min övertygelse att du inte kommer att bli besviken om du har möjlighet att komma.

Det är inte heller någon tillfällighet att vi som emblem för årets RCU valt Robert Fludds Dat Rosa Mel Apibus (Rosen ger bina honung). Tillsammans kommer vi att fördjupa oss i detta emblem. Tillsammans kommer vi att skapa den honung som har potentialen att lindra – inte enbart vår egen – utan en hel mänsklighets hunger efter andlig näring.

Välkommen till Onsala den 11-13 maj.

Djup Frid önskar

Live Söderlund, Stormästare