18 Sep 2018

Höstkontemplation

Hösten är snart här. När mörkret faller, stänger nordborna in sig i sina hus, tänder ljus och vilar i mörkrets tystnad. Det är en tid för andra sysslor och för Rosenkorsare är det ofta en tid för förkovran och inåtvändhet.

När kvällarna blir allt längre känner vi ofta en längtan efter att läsa och lära oss nya saker. Det är som om att när det yttre mörkret blir allt tätare omkring oss, växer behovet och törsten efter det inre ljuset i proportion. På så sätt har det tilltagande mörkret en god sida och det är att det kan vara en impuls till inre utveckling.

Mörker är också läkande på sitt vis. När vi sluter ögonen är det i det inre mörkret vi finner vila och läkande sömn. I sömnen drömmer vi och bearbetar det vi varit med om. För många mystiker ger drömmar svar på frågor och skapar impulser till handling. En mystisk dröm är något mycket speciellt, och det finns aldrig någon tvekan om att det finns ett djupare budskap med den.

Att lära sig att tolka sina drömmar är annars en av de mest nyttiga lärdomar man kan göra. Genom drömmen lär vi känna oss själva och kan utföra vår egen djupanalys – utan att behöva betala dyra pengar till en psykolog eller andlig vägledare. Drömmen visar oss vad det är vi behöver ta tag i, hur våra problem yttrar sig och ibland också hur problemet kan lösas. Det är vår direktkontakt med både vårt eget djup och det gudomliga Medvetandet.

Ofta är drömmar symboliska, eftersom det är det språk vår själ talar. Många gånger har vi drömmar som vi tycker är märkliga eller rent av absurda, men att det är så kanske enbart är för att vi ska uppmärksamma dem? Att de är så viktiga att vår själ så att säga ”ropar ut” budskapet för att vi ska tvingas kontemplera det?

För många är drömmar enbart kuriosa, något alla har, men som inte betyder något och som man sällan berättar om. För Rosenkorsaren är drömmen ett verktyg för hans eller hennes inre utveckling och därför arbetar vi mycket med att lära oss att förstå symboler och hur vi kan använda dem. Vi kontemplerar och mediterar över symbolerna för att försöka få ett grepp om dem. Och vi söker i konst, litteratur och gamla gravyrer för att hitta ledtrådar, för många gånger är det gammal symbolik som dyker upp i mystiska drömmar.

Även under djup meditation kan symboler dyka upp i sinnet, när vårt inre kommunicerar direkt med vårt medvetande. De symbolerna kan likna drömmens symboler, men saknar ofta den kringliggande ”berättelsen” eller ramen som följer med drömmen. Under meditationen uppnår många mystiker ett drömliknande tillstånd som tillåter oss att färdas genom de olika medvetandeplanen: det fysiska, mentala och andliga. Dessa ”resor” är lika verkliga som den fysiska realitet vi befinner oss i när vi är vakna.Hösten är en vacker tid för dessa inre resor. Naturens sakta bortdöende, uppmuntrar till kontemplation över filosofiska frågor: Vem är jag? Vad är min uppgift på jorden? Vad finns bortom dödens gränser? Hur kan jag leva mitt liv på bästa sätt? Genom att färdas genom alla tre medvetandeplanen finner vi svaren på dessa frågor och vårt inre fylls på med ytterligare insikter, ännu mer kunskap, kanske även lite visdom och en Djup Inre Frid!

Soror Claire B