14 Sep 2018

Universets Lyd

Der er mange veje til Gud, Altet, eller hvad du ønsker at kalde det. Inden for forskellige yoga-former anvender man mantraer, f.eks. OM, for at forbinde sig med guddommen. Det samme gjorde man i det gamle Egypten og blandt naturfolk i hele verden. 

I Rosenkors-Ordenen, der kan føre sine rødder tilbage til det gamle Egypten, har vi ligeledes en tradition for at anvende vokallyde i vort mystiske arbejde. Vi ved, at bestemte vokallyde, ud over at påvirke bestemte kirtler og organer, har en lang række andre virkninger, og en Rosenkorser arbejder bevidst med disse vokallyde i hendes/hans meditation.

Når du anvender vokallyde frembringer du selv lyden, men du kan også meditere på subtile indre lyde, der opstår spontant. Det du hører, er det, der også kaldes Universets Lyd eller Sfærernes Musik, som er den del af den oprindelige vibration - som alt, der har eksisteret siden tiderne morgen bygger på og strømmer fra - som vi har mulighed for at få adgang til.

Meditation på Universets Lyd forædler dine legemer og tillader dig gradvist at trænge gennem slørene, så du kan forbinde dig med dit højere selv, din Indre Mester og i sidste ende med det guddommelige plan eller Altet. Enhver sjæl har sin egen tone i Universets Lyd, så når du lytter til Lyden, forbinder du dig i første omgang med dit eget højere selv. Vi er alle et aspekt af denne oprindelige vibration. Selv alt det, vi ser rundt om os i den fysiske verden, er en del af denne vibration, fordi alt, der eksisterer, bygger på den oprindelige vibration. Hvis du ønsker at lytte til en bestemt del af vibrationen, kan du zoome ind og udvælge specifikke instrumenter eller endda orkestergrupper, ligesom når du lytter til en symfoni. Du kan også blot åbne og høre totaliteten.

I vor almindelige bevidsthed tuner vi ind på vibrationerne af forskellige ting via synet, følesansen, lugtesansen og smagssansen. Hvis du bruger dit indre øre, kan du høre tingenes indre natur som subtile vibrationer eller lyde. Via Universets Lyd kan du høre helhedens helhed, vibrationernes virkelighed i det guddommelige, som er immanent i alt. Du hører universelt. Gradvist vil du blive i stand til at genkende din egen sjælstone, dine chakratoner, naturens toner og englenes toner.

Alle vil med tiden høre Universets Lyd, og med lidt øvelse er det relativt let at fremkalde den. I begyndelsen hører du lydene i hovedet, som en ringen i ørerne, en høj tone, flere toner, en klang af små klokker, en humlebis summen, lyden fra en konkylie eller som andre subtile lyde. Du kan høre lydene komme fra det ene eller fra begge ører, fra et sted i hovedet, oven over hovedet eller måske fra et chakra.

Du kan meditere på Universets Lyd ved at lytte til subtile indre lyde eller ved at fokusere på indre lys, men du kan også støtte udviklingen af Universets Lyd ved at gentage en vokallyd inden i dig selv, f.eks. OM. Eller du kan sige et ord eller en lille sætning, der føles behagelig for dig, som f.eks. “jeg er lys”, “jeg er kærlighed” eller “jeg er dyb fred”, og så gentage den som et mantra. Dette vil vække din evne til at høre Universets Lyd.

I Rosenkors-studierne får vi en dybere forståelse for, hvad vibrationer egentlig er for noget, og hvordan de påvirker os og naturen, samt deres dybere mystiske virkning. Rosenkors-Ordenen bygger på tre grundsøjler: Gnosis, Kabbala og Hermetisme. Inden for Hermetismen har man syv grundprincipper. Et af disse principper handler om vibration, som indeholder den sandhed, at begrebet bevægelse er manifesteret i alt i Universet – at intet er i ro - at alt bevæger sig, vibrerer og cirkulerer.

Hvis du ønsker at komme på en spændende rejse ind i universets, jordens og din egen natur samt meget andet, så gå ind og læs mere på www.amorc.dk, www.amorc.se eller www.amorc.no. Her kan du også få mere at vide om Rosenkors-Ordenen AMORC.

Soror Amorifera