05 Aug 2018

Pusten, et viktig verktøy for vår helse

Det første vi gjør når vi fødes er å trekke pusten (dra andan) dypt inn og fylle lungene med luft. Det siste vi gjør når vi dør er å puste ut, og la luften sive ut. Kanskje er pusten den aktiviteten vi tenker minst på, men som kanskje betyr mest for vår fysiske og psykiske helse. Den er automatisert og det går liksom av seg selv. Vi tenker ikke over det.

Egentlig har jeg aldri tenkt over pustingen min. Jeg har vel som alle andre mennesker pustet (andat) og pest (anda) gjennom livet. En gang i tiden ble jeg medlem i Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C. Gjennom monografiene fra Rosenkors Ordenen ble jeg bevisstgjort på egen pust, dens viktighet i forhold til egen helse og miljøet rundt meg. Gjennom ulike øvelser og teknikker ble jeg bevisstgjort på riktig pust.

Gjennom en dag så puster man ganske mye. Sannsynligheten for at man ikke gjør det riktig er ganske stor, i og med at man ikke har fokus på utøvelsen av pustingen, den er bare automatisert. Det kan få følge for vår helse og være årsak til bl.a. stress og anspenthet. Dette er noe man kan gå og bære på over lang tid. Det blir som å komme inn i en litt vond spiral, der ting forplanter seg videre i systemet. Stresshormoner pumpes stadig ut, rundt om i kroppen. Pusten kan i mange tilfeller bli overfladisk, det kjennetegnes ved at vi trekker inn magen når vi puster. Overfladisk pust fører til bl.a stress og urolighet i kroppen.

Gjennom pusten tilfører vi kroppen og alle cellene oksygen, fra hjernen til tærne og til alle vitale organer. Dette er livgivende livskraft, som får våre celler til å vibrere mest mulig optimalt. Rolig, jevn og rytmisk pust vil få et stresset nervesystem til å roe seg ned. Hjernen mottar signaler om at det ikke er noen fare eller noe stress på gang og vil da sende ut færre stresshormoner.

Det er viktig å styrke innpust-musklene, for som oftest trener man bare utpust-musklene. En god regel når man trener, er å puste ut når du tar i og puste inn når du går øvelsen i revers.

Pusten er kanskje mye viktigere enn det vi tror. Måten vi puster på er en av faktorene som er viktige for hvordan vi fungerer kroppslig og følelsesmessig. I vår hektiske og til tider stressende hverdag, der man stadig fyker til og fra, er det viktig å øve seg på riktig pust, slik at spenninger kan slippe taket. Gjennom riktig pust tilføres man overskudd og bedre livskvalitet. Man skaper rom rundt seg og er tilstedeværende i nuet, gjennom bevisstgjørelse på egen pust og på dens potensiale.

Det finnes nok ikke en riktig måte å puste på, for alle har vi ulike livserfaringer, som vil kunne påvirke pusten. Kanskje man kan bli litt flinkere til å ta et lettelsens sukk, og senke skuldrene innimellom.

Pusteøvelser vil man også komme borti når det gjelder kabbalah, som igjen kan knyttes opp til Yoga. Igjen lærer man ulike avspenningsteknikker, der det handler om å vende blikket innover. Man bevisstgjøres på pustens vitaliserende egenskap og hvor i kroppen man puster inn frisk oksygen. Det er en hel vitenskap i seg selv. Meditasjon er også en viktig nøkkel i forhold til riktig pust. Likeledes er naturen og naturopplevelser viktige nøkler i forhold til vår pust. Vi beveger oss og vi lar oss bevege i harmoni med naturen rundt oss.

Gjennom studier i Rosenkors Ordenen A.M.O.R.C. lærer man ulike pusteteknikker, og hvilken mystisk og alkymisk effekt disse har overfor både kropp og sjel. Man blir faktisk mer bevisst på ens pust i ulike situasjoner og hvordan man kan gjenvinne kontrollen ved bruk av pusten. Vanskelige følelser kan løses opp, stress kan roes ned og redsel kan dempes.

Gjennom studiene tilegner man seg også en kunnskap om hvordan ulike toner, farger og vibrasjoner er med på å påvirke hele mennesket, også vår pust.

Det er god helse i riktig innpust og utpust. Det er god helse i et rolig og dypt hjertesukk.