21 Jun 2015

Sommersolhverv

Sommersolhverv er den længste dag på året. Den falder som regel d. 21.6. og det gjorde den også i år.

Mange, hvis ikke alle, oprindelige folk har haft en tæt forbindelse til solens gang over himmelen i løbet af året og mange kulturer markerer stadig de vigtige skift i solens gang. I Sverige fejres Midsommer og i Danmark og Norge fejres Sankt Hans.

Som omtalt her på siden i marts måned, begynder Rosenkorsåret ved indgangen til Vædderens tegn, hvilket ofte falder sammen med forårsjævndøgn. I Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. er der en årlig global begivenhed: alle enheder over hele jorden afholder International Fredsmeditation i forbindelse med sommersolhverv. Den Internationale Fredsmeditation har fokus på fred på flere plan:

  1. at der er fred inden i den enkelte deltager
  2. at den enkelte deltager bidrager til fred i sine omgivelser
  3. deltagerne visualiserer fred på kloden

Fredsmeditationen kan virke meget stærkt, og bidrage til en ændring af deltagernes adfærd. Det kan gøre stærkt indtryk at opdage, at man som enkeltindivid faktisk påvirker tilstanden af fred eller ufred direkte i sine omgivelser. Det giver stof til eftertanke.

Nogle enheder i Skandinavien holder også andre Fredsmeditationer, som foregår på en lidt anden måde, men hvor temaet er det samme. Alle vores Fredsmeditationer er åbne for offentligheden, så hvis du har lyst til at være med, kan du deltage når de annonceres på vores Facebookside. Du er velkommen.

Du ønskes en Fredfyldt sommer.