25 Jul 2016

Sjælspersonlighedens rejse sammen med dig

Rosen et symbol på din sjælspersonlighed. De fem kronblade repræsentere mennesket som form.

Der er mange veje, der fører til målet at være i permanent kontakt med sin sjælspersonlighed. Egentlig er det en forkert måde at udtrykke det på, for du er sjælspersonligheden, som er inkarneret og lever det liv, du har lige nu. Da jeg skrev om sjælspersonligheden i min sidste note, talte jeg om en orkan, hvor sjælspersonligheden sidder i orkanens øje, og personligheden er ude i den hvirvlende periferi.

Hvordan genvinder vi evnen at kunne se på vores liv fra sjælspersonligheden synspunkt? Mange mennesker lever livet fra personlighedens synsvinkel og opdager aldrig, at de faktisk er meget mere, end de de har lært. Rosenkors-Ordenens undervisning lærer dig en masse om den verden, vi lever i, og giver os erfaringer gennem øvelser, hvor vi oplever dybere sandheder og forståelse af vores sande natur. Undervisningen gives ikke i form af facts, men gennem påstande og øvelser, så du selv kan skabe dit eget erfaringsgrundlag og skabe din egen livsfilosofi.

Kend dig selv

Rejsen starter med at bevidstgøre, hvordan du opfatter dig selv, og hvilke historier du beskriver dig med. Hvad føler du, er det vigtigste for dig - altså, hvad er dine værdier? Hvad skal vi være overbevist om for at tro på virkeligheden, på den måde vi gør det. På den måde opdager vi, at vi er mange personligheder i samme krop, og vi skifter rundt imellem dem efter underbevidsthedens forgodtbefindende. Det er psykologiens forståelsesmodel, og den er en meget gavnlig metode, der kan bruges til mange problemer ude i verdenen og til en god selvforståelse. Den kan bringe dig i samklang med din sjælspersonlighed.

Mystikeren har en anden vinkel på det. Han tror på, at han er noget mere; det er fælles for alle mystikere uanset deres tradition. Kunsten at være i permanent kontakt med sjælspersonligheden starter med følgende trinvise udvikling:

  1. Opmærksomheden på intuitionen udvikle - lær intuitionens stemme at kende og handl i overensstemmelse med den
  2. Intuitionens natur forstås - arbejd med at forfine din forståelse af de intuitive indtryk på finere og finere plan
  3. Nærvær, fokus og koncentration - udøv udholdenhed uden spænding
  4. Illusionerne gennemskues - forstå naturen på dets egne præmisser. Oplev livet set fra sjælpersonlighedens synsvinkel
  5. Kontemplation - værktøj til at styrke samarbejdet med sjælspersonligheden for at få svar på din dybere natur eller på naturen
  6. Meditation - opøv og hold kontakten med sjælspersonligheden
  7. Illumination - lev livet ud fra sjælspersonlighedens perspektiv

Denne beskrivelse opfylder betingelserne for de fleste mysterieskoler i verdenen, især hvis vi lærer os at se bag om deres beskrivelser og begynder at forstå de mønstre, der er i hvert trin og i hver øvelse, de bruger.


Kan jeg bruge det til noget i mit liv?


De 7 værktøjer er meget anvendelige i dit liv; de styrker din sundhed, din mentale robusthed, du bliver analyserende, og du bliver knivskarp. Bivirkninger? Ja, du bliver gladere og får et større overskud i dit liv. Er der en bagside? Det kan der være - for kun du kender dit liv, og der vil altid være en erkendelsesfase over for de ting i vores liv, vi har stuvet af vejen. Det at få tømt vores pulterkammer vil for nogle være en ubehagelig oplevelse, men fordelen er enorm.

Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.s undervisning bygger på disse 7 punkter og guider dig igennem en udvikling så sikkert, som det kan gøres. For at vise, at undervisningen også kan bruges i vores hverdag, har vi udviklet et 12-ugers onlinekursus 'Refleksion - vejen til dig selv', hvor du ved selvsyn kan sætte undervisningen i forhold til hverdagens problematikker. Øvelserne i kurset giver mulighed for at skabe os et bedre liv på rejsen. Du finder det her www.mysterieskolen.dk, www.mysterieskolan.se, www.mysterieskolen.no.

Frater
Kim Achen