05 May 2017

​Ritualer og symboler i mystisk praksis

Gennem hele RCU skal vi lytte til og deltage i inspirerende foredrag, aktiviteter og ritualer fyldt med symbolik. I dette sidste foredrag undersøger vi, hvorledes ritualer og symboler kan bidrage til vor bevidstheds åndelige udvikling når vi vender tilbage til hverdagen og i arbejdet i vore personlige Sanktum. Vi skal med udgangspunkt i udsagnet ”symboler er sjælens sprog” forsøge at vende vort fokus ind i os selv for at komme nærmere en forståelse af hvilken betydning RC traditionen tillægger bevidstheden, og hvordan symboler i denne kontekst kan forstås som et sprog.

Tænk på Rosenkorset, hvor den lodrette akse kan symboliserer den kosmiske urkraft og den vandrette akse er den formende energi. Til sammen to komplementerende kræfter, der i Trigonens tredje punkt manifesterer menneskelig bevidsthed og tanke. Det er den menneskelige bevidsthed, som vore øvelser og teknikker har til hensigt at forfine. Det er den menneskelige bevidsthed vi sigter mod at ophøje til højere niveauer således, at vi kan kontakte Kosmisk Bevidsthed, bevidstheden fra Gud, eller det Guddommelige. I denne vanskelige og kompleks opgave, er visse praktiske principper ofte overset. Derfor skal vi i fællesskab undersøge disse principper.

Vi ved, at den menneskelige bevidsthed kan betragtes som bestående af flere planer, niveauer eller faser. For det første objektiv bevidsthed – bevidsthed om den ydre verden. For det andet, den subjektive bevidsthed - bevidsthed om den indre verden. For det tredje, den store verden af det underbevidste - en ukendt verden, der manifesterer sig i drømme og psykiske erfaringer. Og endelig er der den uendelige rige Kosmisk Bevidsthed – bevidstheden fra Gud, eller det Guddommelige.

Det er underbevidstheden, der interesserer Rosenkorserne mest. Det underbevidste er i kontakt med den indre verden; inden den befinder Den Indre Mester sig i kontakt med Kosmisk Bevidsthed.

Med udgangspunkt i et eksperiment og lidt teori gives der oplæg til gruppearbejde, hvor vi sammen kontemplerer over, hvordan vi kan være opmærksom på bevidsthedens udvikling og, hvordan symboler i denne kontekst er helt centrale. Vi vil i fælleskab, og med inspiration fra alle weekendens aktiviteter, dele vore tanker om, hvordan vi hver især kan drage nytte af ritualer og symboler på vor personlige vandring. Resultatet kan du tage med hjem, som et symbol på vor fælles bestræbelse for en tilværelse i harmoni med Kosmiske Love og Principper, der kan inspirer og vejlede dig i hverdagen og i dit personlige Sanktum.

Fortsættelse følger på RCU