18 Feb 2016

Lyset uten skygge

Utdannelse [utbildning] er et kjennemerke for vår kultur. Å skaffe seg kunnskap er blitt alles privilegium og skolesystem, bibliotek, kursvirksomhet, foreningsliv, m.m. deltar i det store arbeidet med å formidle vår tids viten til mottagelige sinn. I Rosenkors-tradisjonen sammenligner vi kunnskap med lys. Ordet opplysning viser hvor naturlig det er å gjøre en slik assosiasjon. Det handler imidlertid om et lys som ikke er av denne verden…

Rosenkors-filosofien bygger på en indre søken og lengsel etter å tilegne seg kunnskap om ”de store spørsmålene” – livets hvorfor, hvordan og hvor hen. Den kompletterer altså samfunnets mangefasetterte undervisningssystem ved å formidle en viten som strekker seg bortenfor (eller innenfor) den fysiske verdenens grenser. Det handler om en kunnskap som ikke bare er rettet mot å fylle hjernens intellekt, men som i like høy grad stimulerer hjertets intelligens.

Ikke ved å gå inn på religionenes område. Rosenkors-filosofien stenger seg ikke inn i dogmatisk tenkning. Den åpner opp for og inspirerer til tilegnelsen av all form for kunnskap. Ingen bok skal stå urørt. Skapelsen er til for å utforskes, oppleves og forstås – åndelig så vel som fysisk.

Kunnskap er lys – den jager uvitenhetens mørke på flukt. Viten frigjør våre indre potensialer og gjør det mulig å realisere våre drømmer og mål. Lysets egenskap er å stråle, opplyse. Det er imidlertid først når den teoretiske kunnskapen samlet i våre hjerner omsettes i praksis, at dette lysets iboende natur slippes fri. Det er her hjertets intelligens kommer inn. Ved å gå fra viten til handling, fra teori til praksis – med andre ord, fra hjerne til hjerte – høster vi erfaring. Og erfaring er visdom. Det er gjennom vår egen livsvisdom som kunnskapens lys kan stråle.

Denne form for lys er det alltid stort behov for. Det kjennetegnes ved at det lar oss vokse til noe større enn oss selv. Vårt ego får stå til side for kjærlighet til Altet, medfølelse, omtanke, engasjement… Disse ordene beskriver også det det dypest sett vil si å være en Rosenkorser; en engasjert verdensmedborger som ser livet i et åndelig perspektiv – der alt har en dypere mening og der hvert levende vesen har sin misjon.

Å bidra til menneskers utdannelse i livets skole er derfor et primært mål for Rosenkors-filosofien. Det er en oppgave vi tar meget seriøst! Å se åndelige søkere vokse gjennom de studier Rosenkors-Ordenen formidler innenfor vitenskap, filosofi, mystikk og kultur, er en stor gave. En viktig faktor i arbeidet med å gjøre den mystiske kunnskapens lys tilgjengelig er vårt Rosenkors-universitets (RCU) årlige vårseminar (2016: 6.-8. mai). I år satser vi på en liten ”nystart” for denne virksomheten ved å sette ambisjonene enda litt høyere. Vi vil inspirere!

Enhver Rosenkorser forsøker etter beste evne og på sin egen måte å bidra med noe godt her i verden. Det kan lignes ved å spre sitt eget indre visdomslys til en trengende [behövande] Moder Jord og menneskehet gjennom hverdagens tanker, følelser, ord og gjerninger. Hva kan inspirere deg til enda mer aktivt å søke ”utdannelse i livets skole”? Kanskje påminnelsen om at du kommer i berøring med et Lys langt mer kraftfullt enn den fysiske verdens lys gjør det? Det er et Lys som trenger gjennom alt, varmer, inspirerer, løfter, gir håp. Det er Lyset uten skygge.

La det bli Lys!

Med hilsen fra en som stadig forsøker å ta nye steg i sin livslange utdannelse for å bli en så sann Rosenkorser som mulig.

Live Söderlund